„Szolgáltam, halálommal is szolgálok”

„Szolgáltam, halálommal is szolgálok”
A hagyományokhoz híven ökumenikus gyászmisével emlékeztek Érmihályfalván az aradi vértanúkra október hatodikán. A lelkészek beszédei után Herman Ferenc színművész és a Jubilate Deo kórus műsora hangzott el.


A római katolikus templom nemzeti zászlóval díszített padsorai megteltek az emlékező gyászmisére, melyen Bogdán István plébános köszöntötte az egyházi és világi vendégeket. A tisztelendő beszédében kiemelte, hogy az aradi vértanúkról az évek során már sok mindent elmondtak, ám olyanok is számosan voltak, akik segítettek nekik elviselni a megpróbáltatást, a tisztelendő néhány korabeli pap nevét említette, kik imáikkal erőt öntöttek a szenvedőkbe. Bogdán István néhány idézetet is felolvasott a tábornokok utolsó üzeneteiből, ezek közül való a címbeli, Aulich Lajos vezérőrnagytól idézett is. Balázs Dénes református lelkész hangsúlyozta, hogy Arad egy olyan lecke volt a nemzetnek, ami 2015-ben is érvényes: a hazáért, a nemzetért áldozatot kell hozni, s bár a tábornokok sok tekintetben nem egyeztek, de egyformán emelt fővel áldozták fel életüket.

Nem volt véletlen

A lelkészek után Varga Róbert történelemtanár elevenítette fel a szabadságharc előzményeit, majd annak következményeit. Kifejtette: nem volt véletlen a szabadságharc leverését követő osztrák bosszúszomj, tekintve, hogy Európában az egyik legjobbnak tartott hadseregüket legyőzték az alig egy év alatt toborzott magyar önkéntesek, akiket csak az oroszok 199 ezer fős seregével tudtak térdre kényszeríteni, ráadásul a magyarok nem előttük, hanem az oroszok előtt tették le a fegyvert. A szabadságharc nemessége abban állt, hogy nemzetiségtől és rangtól függetlenül egy zászló alá gyűjtötte az embereket, majd az “emblematikus” személyiségek kivégzése kiváltotta dac vezetett el a kiegyezéshez, ami után “Magyarország megjelent a térképeken”, zárta beszédét Varga Róbert.

Versek, kórusművek

A megemlékezés további részében Herman Ferenc színművész a korabeli események megidézése közben Tompa Mihály, Petőfi Sándor, Kovács István és Juhász Gyula verseket mondott, kórusművekkel és egyházi énekekkel közreműködött a vendéglátó egyházközség Jubilate Deo kórusa (melytől jó ötletnek bizonyult, hogy a karzat helyett, a hallgatóság fölül/mögül azzal szemben, a főoltár elé sorakozott fel). A gyászmise a himnuszok éneklésével zárult.

Rencz Csaba