Szociális szolgáltatásokhoz akkreditáció kell

Nagyvárad – Romániában a
szociális szolgáltatásokat
akkreditált szolgáltatók kell
biztosítsák. Az akkreditációt a
Szocoális Szolgáltatások
Szolgáltatóit Akkreditáló
Bizottság ingyenesen adja ki a szociális
szolgáltató kérése
nyomán.


Ezek a bizottságok a megyei munkaügyi
és szociális Igazgatóságok
(DMP) keretén belül működnek. A
Bihar megyei szociális
szolgáltatók ezirányú
kérvényeiket a Bihar  Megyei
Munkaügyi és Szociális
Igazgatósághoz (BDMP)
(Városháza/Primariei utca 1-3.
szám) nyújthatják be. A
dokumentáció
elbírálása és a
szolgáltató helyszíni
ellenőrzése a teljes iratanyag
benyújtásától
számított negyvenöt napon belül
történik. Ahhoz, hogy valaki
akkreditált szociális
szolgáltató legyen, a következő
feltételeknek kell megfeleljen: a szervezet
alapítási okmányában a
célkitűzések,
tevékenységi területek
között  szerepelnie kell  annak,
hogy szociális szolgáltatást is
nyújt a szervezet; az intézmény
célkitűzései tartsák
tiszteletben az az alapvető emberi jogokat, a
román és nemzetközi
törvényeket, a intézmény
alapítási okmányában
megszabott működési időtartam
legyen elegendő arra a
szolgáltatásfejlesztésre, melyre
az intézmény akkreditálást
kér.


Mindemellett az akkreditálást
igénylőnek rendelkeznie kell kellő
anyagi háttérrel a szociális
szolgáltatás
megvalósításához, vagy
legalábbis képesnek kell mutatkozzon
arra, hogy a szolgáltatásra
finanszírozást szerezzen,
továbbá rendelkeznie kell az adott
szolgáltatásban jártas
szakképzett személyezettel, és be
kell bizonyítsa azt, hogy eleget tud tenni a
minőségi elvárásoknak.
Továbbá ki kell dolgozzon egy
kritériumrendszert arról, hogy milyen
mértékben sikerült
kielégítenie a szolgáltatás
haszonélvezőjének igényeit.
Azok a szervezetek, intézmények
megbírságolhatók, melyek
érvényes akkreditáció
nélkük nyújtanak szociális
szolgáltatásokat. Mindeddig Bihar
megyében 110 szociális
szolgáltató kapott
akkreditációt, ezek közül 12
közintézmény.