Szoboravatás és iskolanévadó-ünnepség Szentjobbon

Szoboravatás és iskolanévadó-ünnepség Szentjobbon
Ünnepélye keretek között avatták fel Szent István szobrát tegnap délben Szentjobbon, és az államalapító nevét viseli immár a helyi iskola is, melyet az elmúlt években újítottak fel.

Még egy hónap sem telt el azóta, hogy Szentjobbon ünnepségre gyülekeztek, amikor a központi parkban felavatták Szent László fából faragott szobrát, csütörtökön, október 11-én újra szoboravatásra, egyben a felújított iskola névadó ünnepségére került sor: a tanintézmény előtt Szent István ugyancsak fából készült szobrát leplezték le és az államalapító nevét viseli az iskola is. Nyarat idéző melegben gyűlt az iskola udvarára, illetve előtte az utcára a sokaság, melynek tagjait (egyházi elöljárókat, politikusokat, hagyományőrző vitéz- és huszáregyesületek díszőrséget álló tagjait, cserkészeket, környékbeli település- és iskolavezetőket, nem utolsósorban pedig a helyi lakosokat, diákokat, pedagógusokat) Zatykó Jácint alpolgármester köszöntötte németül, románul és magyarul, aki a továbbiakban az esemény moderátori feladatát is ellátta. Sokan dolgoztak azért, hogy ez az iskola e napon így nézzen ki, hogy felvegye Szent István nevét, aki a település múltjának és jövőjének is jelképe, mondta bevezetésként.

Új névtábla

Az iskolások rövid műsora után máris pörögtek az események. Elsőként Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes és Vajda Zita Bonifácia nővér, helyi igazgató leleplezték az iskola új névtábláját, melyen ez áll: Şcoala Gimnazială Szent István Comuna Sâniob/Szentjobbi Szent István Általános Iskola, majd Csűry István királyhágómelléki református püspök, Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye általános helynöke, illetve Szabó Ödön képviselő leplezték le Szent István szobrát. A fából készült, egész alakos szobor a szent koronával és az országalmával jeleníti meg az államalapítót, az alkotás Stolmár István munkáját dicséri, ő készítette Szent Orbán szobrát is, melyet tavaly tavasszal avattak fel a szentjobbi szőlőhegyen, és ugyanúgy, mint az említettet, továbbá az egy hónapja avatott Szent László szobrot is, tető védi az időjárás viszontagságaitól.

 

A leleplezett szobrot és az iskolát elsőként Fodor József áldotta meg, aki beszédében egyebek mellett arról szólt, hogy a magyar nemzet mindig fontosnak tartotta az oktatást, s bár a szentjobbi iskola nem új, csak megújult, mégis új korszak kezdődik történetében. A vikárius hangsúlyozta: igazi örökségünk a tudás. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke a 90. Zsoltárból idézett: „Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!” – Nem kis dolog ennek a szobornak az avatása és az iskola névadása, mi ez, ha nem ajándék? – fogalmazott a püspök, a zsoltári idézetet a diákok és pedagógusok figyelmébe ajánlva, azzal, hogy Szentjobb legyen olyan közösség, mely tudatában van annak, mit is kapott az Úrtól, majd ő is megáldotta a szobrot és az iskolát. A következő szónok M. Jakobe nővér, a mallersdorfi ferences nővérek általános főnöknője volt, aki az adományozók, támogatók nevében gratulált a helyieknek, reményét fejezve ki, hogy a megújult iskolába a gyerekek még nagyobb lelkesedéssel fognak járni, illetve, hogy Szent István szellemisége nagyobb egymásra figyelésre, törődésre ösztönöz diákot, pedagógust egyaránt (a németül elhangzott szavakat Bonifácia nővér tolmácsolta magyarul).

Intelmek

Szabó Ödön képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Szent Istvánt elsősorban államalapítóként tiszteljük, ám a Szent Imre herceghez írott intelmei révén tudjuk, milyen bölcs vezető és gondos apa is volt egyben. Gondja volt fiára és országára, és kilátástalan helyzetben is megtalálta a kiutat, amikor az országot Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta. Manapság is sokszor vissza kellene térjünk az alapokhoz, Szent István intelmeihez, például abban, hogyan viselkedjünk a magán- és közéletben, vagy hogyan viszonyuljunk az idegenekhez, fogalmazott az RMDSZ megyei elnöke, azt is hozzátéve, hogy az oktatás feladata nemcsak okosságokat, de nevelést is nyújtani. Vajda Zita Bonifácia nővér felidézte, hogy 2014-ben nem rangot kapott, hanem szolgálatot vállalt az iskola vezetésével. Három nyelven (magyarul, románul, németül) elmondott beszédéből megtudtuk egyebek mellett, hogy a szentjobbi oktatás első írás dokumentuma egy 1882/83-ból fennmaradt napló, a XX. század elején egyházi oktatás (református és katolikus) zajlott, majd 1947-ben vezették be az állami iskolát, 8 korábbi igazgató nevét is felsorolta. Az aktuális felújítás során tetőt, ajtókat, ablakokat cseréltek, szigeteltek, modernizálták a villanyhálózatot, járdákat öntöttek, járólapokat tettek le, készül egy műfüves focipálya, terveznek egy játszóteret, mindehhez megköszönte a támogatásokat. Molnár József polgármester a maga során az önkormányzat további támogatásáról biztosította az iskolát, méltatva az igazgatónő elszántságát, tettrekészségét és bátorságát. Az ünnepség az iskolaudvaron folytatódott, ahol színpad és nézőtér kapott helyet, a színpad mellett pedig viszontláttuk talapzatán azt a Petőfi Sándor szobrot, mely korábban az iskola előtt állt.

A mikrofonhoz elsőként Kovács Zoltán Zsolt, az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának kabinetfőnöke állt, aki tolmácsolta dr. Kovács Irén Erzsébet államtitkár üdvözletét, gratulálva a helyieknek megvalósításukhoz, úgy értékelve azt, hogy egy olyan erős településre vall, melynek fontos az oktatás. „Töltsék meg szeretettel és tudással a megújult iskolát”, üzente a kabinetfőnök. A 0–IV. osztályosok műsora után Kéry Hajnal idézte fel, hogy az elmúlt négy évben sok változáson ment át az iskola, szinte havonta történt valami, ami igazolta, hogy az igazgatónő nem rangnak, hanem szolgálatnak tekinti feladatát, s aminek megkoronázása, hogy méltó nevet vehettek fel. A Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes egy ajándék festménnyel is nyomatékosította szavait. Ezt követően a szentjobbi Szent István Általános Iskola berettyócsohaji román ajkú diákjainak műsora következett, őket a helyi V–VIII. osztályosok előadása követte. Mindeközben kicsit bekalandoztuk az iskolát, látva, hogy azt fenyőágakkal díszítették a nagy alkalomra, az osztálytermek szépen rendbetéve, a folyosó falán különböző eseményeket örökítenek meg a fotómontázsok, az informatikai terem nagyobb iskoláknak is becsületére válna. Az ünnepség ezzel még nem ért véget, hiszen az egyik osztályteremben bemutatták az iskola korábbi diákjának, Kelemen Krisztinának Elveszetten című regényét, de ennek részleteire később külön kitérünk. A szoboravató és iskolanévadó ünnepség vendégeit végezetül ünnepi ebédre várták a lakodalmas házba.

Rencz Csaba