Szinpadon a Partium eltáncolt históriája

Szinpadon a Partium eltáncolt históriája

Nagyvárad – A történelmi Partium
népeinek táncát, énekét
valamint viszontagságos
históriáját elevenítette fel a
Nagyvárad Táncegyüttes a
Határtalan Partium című péntek
este bemutatott előadásán.


A négy részre szakított, de
valamikor egységes egészet alkotott
Partium gazdag népi kultúrával
rendelkezett a történelem viharos
évszázadain át. Ennek
ellenére mára ez feledésbe
merült, ezt igazolja az is, hogy a
régió nemzetiségeinek
táncait eddig egy tánccsoport sem
szerkesztette műsorba. A Nagyvárad
Táncegyüttes a Partium egyetlen
hivatásos tánccsoportjaként
kötelességének érezte ezt a
hiányt pótolni, így született
meg a Határtalan Partium című
előadás, melyet péntek este, a
Varadinum keretében, teltház előtt
mutattak be a Partiumi Keresztény Egyetem
dísztermében. A Szülőföld
Alap és a magyar Oktatási és
Kulturális Minisztérium
támogatásával
gyönyörű, korhű népviseletbe
öltözött táncosok kitartó
munkáját dícséri az
előadás, mely Kádár
Elemér koreográfiájában
került színpadra.

Viszontagságos történelem


A táncelőadás a Partium
történelmének jelentősebb
pillanataihoz kötve elevenítette fel a
különböző népek
kulturális hagyományát, Szigeti
Ferenc nyüvedi lelkész,
néptáncoktató
narrálása
kíséretében. Megelevenedett
Bocskai, illetve Rákóczi kora, a Habsburg
uralom, majd az 1948-as forradalom, és egy dal
erejéig (Énekes
könyörgés a magyar
hadifoglyokért) a
világháborúk időszaka is. A
magyar, román, sváb, ruszin,
cigány valamint szlovák
nemzetiségek tánc és zene
által kifejezett szellemiségét
befogadóan fogadta a nagyérdemű.
Különösen a cigány botoló
tánc, a bonyolúlt ritmusos
dobbantásra épülő
máramarosi román tánc, valamint az
ismert szatmári verbunk és a
csárdás nyerte el a
közönség tetszését. Az
előadás keretében erdélyi
premierként járták el az
együttes táncosai a ma már
Szlovákiához tartozó
Magyarbőd település nevéhez
fűződő, csárdáshoz
hasonló táncot. A történelmi
elbeszélés a Partium kulturális
sokszínűségére,
néprajzának
változatosságára, az itt
élő nemzetiségek
értékeire világított
rá, melynek napjainkig érvényes
üzenetét a táncjáték
végkicsengésében fogalmazta meg a
narrátor.


A remek előadás sikeréhez a
táncosok és zenészek
kimagasló teljesítménye, valamint
Kádár Elemér
koreográfiája mellett
hozzájárult Brugós Sándor,
az együttes tánckarvezetője, Dobsa
Tamás, a Pozsonyi Ifjú Szívek
Táncegyüttes vezetője, Demarcsek
György, a Nyírség Együttes
irányítója, a Marti György
Néptáncszövetség
alelnöke, valamint László Csaba a
táncegyüttes állandó
koreográfusa.

Mészáros Tímea