Színjátszócsoportok találkozója

Szatmár megye — A Nagyvárad–velencei Református Egyházközség és a KRISZ meghírdeti a II. Egyházkerületi Színjátszócsoportok Találkozóját, (Királyhágómelléki Református Egyházkerület), melyre november 12–én kerül sor Nagyváradon a Kolozsvári út 85. szám alatt található Petőfi Sándor kultúrházban.

A Nagyvárad–velenceiReformátus Egyházközségés a KRISZ meghírdeti a II. Egyházkerületi Színjátszócsoportok Találkozóját, melyre november 12–énkerül sor Nagyváradon a Kolozsvári út 85. szám alatt található Petőfi Sándor kultúrházban.AKirályhágómelléki Református Egyházkerületben tevékenykedő csoportok előadása lehet színdarab, rock-opera, bábelőadás, stb., de kizárólag vallási témájú művet adhatnak elő, és nem haladhatja meg a 30 percet. Az egynapos rendezvényre jelentkezők juttassák el a nagyváradi szervezőknek az előadandó mű címét és szerzőjét, a műről egy nagyon rövid tájékoztató anyagot valamint az előadók névsorát, és az előadott darab rendezőjének nevét. Ezek az eseményre kiadott műsorfüzetben lesznek felsorolva, valamint a zsűri tagjai tájékoztatását szolgálja. Az ifjú műkedvelők jelentkezését október 1–ig várják a szervezők a varadvelence@freemail.hu e–mail címen, további információkat kérhetnek a 0259–417-285–ös telefonszám.