Színházi tükör-labirintus

Színházi tükör-labirintus
A Kolozvári Állami Magyar Színház irodalmi titkárságának közlése alapján jelezhetjük, a TVR-2 2014. április 28-án William Shakespeare születésének 450 évfordulója alkalmából műsorra tűzi a Tompa Gábor által a Craiovai Nemzeti Színházban rendezett Hamlet előadást.

Az előadás három részben lesz látható: az első rész 20.10-kor, a második 23.10-kor, míg a harmadik rész 00.25-kor kezdődik.

Az előadás jelmezeit Dobre-Kóthay Judit, díszletét T. Th. Ciupe tervezte. A főszerepet Adrian Pintea játssza, további szerepekben Mihai Constantin, Ilie Gheorghe, Valeriu Dogaru, Adrian Andone, Angel Rababoc, Tudorel Petrescu, Nataşa Raab, Valentin Mihali, Valer Dellakeza, Mirela Cioabă, Marian Râlea, Constantin Cicort, Vasile Cosma, Oana Pellea, Marcel Iureş és Ozana Oancea látható.

A rendező Tompa Gábor a következőket nyilatkozza:

„A craiovai előadás a színház és ezzel egy időben a színházi rendezés értelméről szóló meditáció kívánt lenni. A rendező-Hamlet története érdekelt, aki felismeri, hogy a színház az egyetlen eszköz az igazság megismerésére és a zsarnokság leleplezésére. A Hamlet által rendezett előadás forradalmi: egy egész világ számára válik világossá általa, mi történt valójában az országban… A király pedig, aki más helyzetekben kiváló »színész«, nem tudja kivonni magát a hatása alól, beismeri tettét. A »színház a színházban« létfontosságúvá válik, átütő erejűnek kell lennie ahhoz, hogy elérje célját. Egy színházi tükör-labirintus jön létre ebben a pillanatban, ahol a király nézi az előadást, Hamlet figyeli az előadást, a közönséget és a király reakcióit, míg mi, a közönség, egy előadást nézünk, melyben Hamlet nézi saját előadását… A színháznak minden körülmények között a valós időt kell mutatnia”

Milyen jó lenne, ha az órák mindenütt a helyi időt pontosan jeleznék.

Tisztelt olvasók, ne felejtsék megfelelő időben a fentebbi időben: 2014. április 28-án vevőkészüléküket a TVR-2 adássávjára beállítani. Egy élménnyel gazdagabbak lehetnek.

Tisztelettel

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,