Szili Katalin látogatása ellen tiltakozik az EMI

„Hazaárulók akadtak minden időben. Előbb vagy utóbb ítélt fölöttük a nemzet, s ítélete ellen nem volt fellebbezés.” Így kezdi Wass Albert Modern hazaárulók című írását 1942-ben. Egy olyan évben, amikor a maradék Magyarország vezetésének legfontosabb célkitűzése a kommunista uralomnak köszönhetően idegen igába kényszerített nemzetrészek sorsának rendezése volt.

Mert hazaárulók akkor is akadtak bőven, s az ország második legyőzetése után idegen fegyverek támogatásával újra a csonkán maradt ország élére és életére törtek, hogy javait mások kezére adják, lakóinak gerincét megtörjék, magyart magyar ellen fordítsanak, és kitöröljék az emberek fejéből, hogy országuk önmagával határos, véreiket pedig széljárástól függően hol lassabb, hol gyorsabb iramban tüntetik el az ősi anyaföld színéről.

Hazaárulók ma is vannak, itthon és otthon egyaránt, s ők bitorolják sorsunkat, míg hagyjuk. Csalással, ámítással, megfélemlítéssel kerülnek országunk vagy (egykori) szövetségünk élére, hogy javainkat mások kezére adják, nemzetrészeink gerincét újra és újra megtörni próbálják, míg egészen kicsik leszünk; magyart magyar ellen fordítsanak minden napból december 5-ét varázsolva, kitöröljék az emberek fejéből, hogy egyek vagyunk és csak együtt szállhatunk szembe a történelem viharaival, helyette naponta eladnak bennünket harminc ezüstért a Kis-Antant zsibvásárán.

Hogy ezen politikai programok részleteinek megvitatása végett a román hatalmat kiszolgáló RMDSZ-vezetéssel és a Babes-Bolyai magyar díszpintyeivel találkozik Szili Katalin, aki politikai alakulata révén Kun Béla és Rákosi Mátyás örököse, párttagsága révén pedig Gyurcsány Ferenc meghosszabbított keze, szükséges rossz, melynek legalább szemkinyitó szerepe van.

Az viszont, hogy erre az általuk megtagadott, lerománozott Erdélyben, Kolozsváron, Mátyás és Bocskai szülővárosában kerítenek sort, Szili Katalin pedig alig két nappal Wass Albert születésének századik évfordulója után nemzet- és igazságszerető írónk szülőfalujába viszi az MSZP magyarellenes szellemiségét, az égbe kiált!

Szervezetünk tiltakozik Kolozsvár és Wass Albert emlékének meggyalázása ellen minden jóérzésű magyar ember nevében, azt javasolva modern hazaárulóinknak, egyeztessenek a magyarkérdés megoldásáról Bukarestben vagy a Kempinski szállóban. Ugyanakkor megkérjük Szili Katalint, adja át üzenetünket főnökének: továbbra is persona non grata Erdélyben a kormánypártok valamennyi tagja, legyen az akár olyan elfogadhatónak vélt politikus, mint az, aki csak csendben menetel velük, és mondja meg, hogy mi hiába unjuk őket, nincs hová hazamenjünk, mert itthon vagyunk, s létünkkel tüntetünk ellenük. Ne féljenek, nem megyünk oda húszmillió románként – de ők se jöjjenek mihozzánk.

És emlékezzenek: „Hazaárulók akadnak minden időben. De ítél fölöttük a nemzet, és ítélete ellen nincsen fellebbezés.”

Az Erdélyi Magyar Ifjak elnöksége nevében