Szili Katalin a román házelnökhöz fordul

A román házelnökhöz fordul Szili Katalin a moldvai csángó magyar gyermekek
anyanyelvû oktatása érdekében. Ezt a házelnök mondta újságíróknak, miután
moldvai csángó szervezetekkel és magyarországi civil segítõikkel egyeztetett
kedden a Parlamentben.

A találkozón a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ)vezetõi (Solomon Adrián elnök és Hegyeli Attila, az oktatási program vezetõje) valamint a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány képviseletében Várkonyi György, a
Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület képviseletében Hegedûs Dóra elnök vett részt.
Szili Katalin elmondta, hogy jelenleg a Csángóföldön élõ gyermekek mintegy
tíz százaléka részesülhet magyar nyelvû oktatásban. Ezért azt kéri majd a
román házelnöktõl, segítsen ennek az aránynak az emelésében és akik magyar oktatásban szeretnének részt venni, erre valóban lehetõséget is kapjanak.

“Erre egy európai megoldást kell találni” – hangsúlyozta a házelnök.
Jelenleg a magyar kormány is szerepet vállal az oktatás finanszírozásában,
azonban a hivatalos moldvai szervek támogatására is szükség van – tette
hozzá.
Bejelentette, hogy jövõ tavasszal látogatást tesz Csángóföldön, ahol számos
oktatási intézményt felkeres majd. A megbeszélésen szó esett a csángó gyermekek anyanyelvi oktatását is segítõ keresztszülõ-programról, amelyet népszerûsíteni kívánnak a képviselõk körében.
Solomon Adrián a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke elmondta, hogy jelenleg 1400 gyermek tanulja a magyar nyelvet anyanyelvként. Ugyanakkor mintegy kilenc ezer gyermek beszél magyarul, otthon, családja körében is, õk azonban, többek között a pedagógushiány miatt nem tudnak magyar nyelven tanulni.
A magyar költségvetés idén a Petrás Incze János pályázat keretében 56 millió
forinttal támogatja a csángómagyarok identitásának és magyar nyelvének
megõrzését szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programokat, valamint
az intézmények fenntartását.

A pályázati forráson belül a moldvai csángómagyar gyermekek magyar nyelvû
oktatására szakképzett pedagógusok irányításával 31 millió forintot szán a
kormány, míg a fennmaradó 25 millió forintot a csángómagyarok kulturális
programjainak támogatására, tudományos programokra és szociológiai
kutatásokra és pusztinai közösségi ház mûködtetésére ítélték oda. A
vonatkozó szerzõdéseket várhatóan még ebben hónapban aláírják.

Csángóföldön jelenleg 15 településen hivatalosan, három faluban pedig
iskolán kívül folyik a magyaroktatás közel 1400 diák számára, 32 tanár
felügyeletével. Gajdáron nyolcvan csángó elemista jár az MCSMSZ magánóráira.
A katolikus népesség Moldvában döntõen magyar eredetû, számuk 250 ezerre
tehetõ, s körülbelül 60-70 ezren vannak, akik a mai napig beszélik a magyar
nyelv legarchaikusabb formáját.

(Forrás: MTI)