Szilágysági zarándokok jöttek

Szilágysági zarándokok jöttek
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz. Az elmúlt csütörtökön a Szilágyságból érkeztek zarándokok.

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően a legutóbbi ünnepi szentmisére Szilágysomlyóról, Kárásztelekről, Krasznáról, Selymesilosváról, Sülelmedről, Szilágycsehből, Zilahról és Zsibóról zarándokoltak a hívek a Bazilikához.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök nagy szeretettel köszöntötte mindazokat, akik azzal a szándékkal érkeztek a szentmisére, hogy Ferenc pápa útmutatását követve felfigyeljenek arra: mit tett Isten értünk, milyen terve van a világgal, amelyben mi valamennyien benne vagyunk, hiszen ezért lettünk életre hívva, helyezett bennünket az utunkra, és árasztott el kegyelmével, hogy eleget tegyünk a küldetésünknek. Úgy fogalmazott a főpásztor: a jelenlevők tulajdonképpen magukkal hordozták nem csupán azokat, akik közel állnak hozzájuk, hanem azokat is, aki távol vannak Istentől, eltévelyedtek, vagy valamilyen oknál fogva nem tudták még megtenni az első lépést Isten felé. Azt kívánta: legyen ez az alkalom sok áldás forrása, és a megújulás lehetősége. Hangsúlyozta: az irgalmas és jóságos Atya nem sajnálatból ölel át bennünket, hanem azért, mert határtalanul szeret minket, még akkor el, ha tékozló fiú módjára eltávolodunk tőle. Nem elég azonban csupán az irgalmas, átölelő és felemelő szeretetét megtapasztalni, hanem túllépve önző korlátainkon, másokkal is meg kell osztjuk ezt, tovább kell adjuk.

Nagy feladat

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Nagy Jácint kárásztelki plébános azt nyomatékosította: nagy feladatot jelent az irgalmasság megtapasztalása, de ha igazán át akarjuk élni, hogy közeledik hozzánk az Úr, ahhoz nekünk is gyakorolnunk kell az irgalmasságot. Az irgalmasság ugyanis ott kezdődik, amikor időt szakítunk arra, ami valójában fontos, és ennek érdekében Krisztust tekintve példaképünknek, áldozatot is hozunk. Észre kell tehát vegyünk másokat, figyelnünk kell embertársainkra, és akkor is segítséget kell nyújtsunk számukra, ha ez nekünk semmifajta haszonnal nem jár. Gondoljuk át, hogy mit tettünk eddig, az elmúlt hónapokban, az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében ennek érdekében, és a tékozló fiú esetéből, valamint az irgalmas szamaritánusról szóló példázatból okulva mindig szánjunk időt arra, ami fontos- tanácsolta a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius