Szilágyi Domokos szavalóverseny

Szilágyi Domokos szavalóverseny

Szatmár megye — Április
25–én, szombaton a batizi református
templomban Szilágyi Domokos szavalóversenyre
kerül sor. A Szatmári Református
Egyházmegye tanulói részére
meghírdetett megmérettetésre
negyvenhárom tanuló jelentkezett.


Április 25–én, szombaton a batizi
református templomban Szilágyi Domokos
szavalóversenyre kerül sor. A
Szatmári Református Egyházmegye
tanulói részére
meghírdetett szavalóverseny
jeligéjéül a szervezők a
Pál apostolnak Timótheushoz írt
második levele, 2. részének 21.
versét választották, azaz:
„…ha tehát valaki magát
ezektől tisztán tartja, tisztességre
való edény lesz, megszentelt, és
hasznos a gazdának, minden jó
cselekedetre alkalmas.” A résztvevők
bejelentkezése után, a 10
órakkor kezdődő áhitaton
igét hirdet Rácz Evrvin, a
Szatmárnémeti–Kültelek
Református Egyházközség
segédlelkipásztora.

Kétfordulós
vetélkedő


A prédikációt követően
Király Lajos, a vendéglátó
gyülekezet lelkipásztorának
köszöntőjét hallgathatják
meg a jelenlévők, majd a
kétfordulós vetélekedő
első szakasza kezdődik, ahol a
kötelező verset mondják el a
versenyzők. Rövid szünet után
a diákok újra a zsűri tagjai
elé lépnek, és
előadják a szabadon választott
verset. Ezt követően kerül sor a
díjak átadására, és
mint ilyen alkalmakkor szokás az
előadásokkal kapcsolatban szakmai
véleményt is hallhatnak a
kétfordulós verseny
résztvevői és a
közönség. A szombati rendezvény
ünnepélyes díjkiosztással
ér véget, amit
szeretetvendégség követ —
tudtuk meg Király
Lajos lelkipásztortól.

Karikás Enikő