Szigligeti Stúdió – tér, mely egyben jelkép is

Szigligeti Stúdió – tér, mely egyben jelkép is
Ünnepélyes keretek között avatták fel péntek délután az egykori Sonnenfeld nyomda épületében létesült Szigligeti Stúdiót. Két éves munka és példás együttműködés eredményeként jöhetett létre.

Társadalmi összefogás eredménye a Szigligeti Stúdió, mondta Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház főigazgatója megnyitó beszédében, melyet később románul is elismételt. „Egy társadalmat az összefogás és a hit határozza meg – mi cselekedtünk és a világ pozitívan reagált. Több mint büszke vagyok arra, hogy mindezt sikerült megvalósítani” – hangzott el. Az egykori Sonnenfeld nyomda épületében megalakult stúdió ugyanakkor beilleszkedik az egykori ipari létesítmények rendeltetésének megváltoztatására irányuló nemzetközi trendbe is. „Legyen úgy, hogy a következő generációk példaértékűnek kiáltsák ki ezt az összefogást, legyen úgy, hogy ez a tér otthont nyújtson a gondolatoknak, a közös munkának” – mondta az igazgató, kihangsúlyozva, hogy ez a stúdió nem csupán egy tér, hanem egy erős, cselekvő közösség jelképe is. „A Szigligeti Stúdió a tiétek” – hangzott el.

Összefogás

Mint megtudtuk, a helyszín Kiss Gábor műszaki igazgató ötlete volt, aki két éven át figyelemmel követte a projekt megvalósítását, gondoskodva arról, hogy minden zavartalanul menjen. Biró Árpád Levente a színház közösségének nevében mondott köszönetet a főtámogatóknak: Kiss Sándornak, a Bihar Megyei Tanács alelnökének, Biró Rozália szenátornak, továbbá a szalárdi Constructorul cégnek, a KESZ Építő Zrt.-nek, a Novambientnek, illetve az Energolux, Ferox, Medline és Miki Color cégeknek, s nem utolsó sorban mindazoknak, akik téglajegyeket vásároltak, támogatva ezáltal a stúdió létrejöttét.
A jelenlévő főtámogatókat felhívták a stúdió udvarán felállított színpadra, s az egybegyűltek megtapsolták őket, majd Biró Rozália saját, illetve Kiss Sándor alelnök nevében szólt az egybegyűltekhez. Mint megjegyezte, Kiss Sándor a tőle megszokott pragmatizmussal viszonyult a kérdéshez, azaz ha valamit meg akarunk tenni, megcsináljuk, majd folytatjuk a többivel.

Álomról álomra

Öröm, hogy megérhettük ezt a pillanatot – folytatta – ,hogy körbeállhatjuk ezt a teret, melyet a magunkénak érezhetünk, tudván, mekkora készülődés, akarat, születni vágyás előzte meg a mai napot. A mai nap a köszönet napja, ez megillet mindenkit, aki tett valamit is azért, hogy ez a vágy megvalósuljon. A magyar közösség részéről megfogalmazódott: tér kell, hely kell, lehetőség kell, hogy megmutatkozhassunk. A megvalósítás azonban nem volt könnyű, a cél olykor szinte elérhetetlennek tűnt. „Mit tehettünk? Együtt, lépésről lépésre, álomról álomra haladva valósítottuk meg az elképzelést. Teret hódítottunk, valósággá váltva egy merész álmot” – mondta Biró Rozália, majd ara tért ki: utoljára huszonöt éve tapasztaltuk, hogy vannak csodák. Huszonöt év nagy idő, tele van nehézségekkel, átvirrasztott éjszakákkal – de sikerekkel és nagy előrelépésekkel is, olyan művészi teljesítményekkel, melyek valósággal kicsillognak az évek sorából. Mindez azért történhetett meg, mert összefogás volt, s mert bebizonyosodott, hogy kis lépésekben nagy dolgokat lehet véghezvinni, megvalósítani.

Köszönet

Köszönet illet mindenkit, aki bármit is tett – folytatta – ugyanis nincs kicsi vagy nagy erőfeszítés: erőfeszítés van, hozzáállás van, és csoda van. Ez a csoda Istentől származik; most már csak erőnk és bölcsességünk legyen, hogy úgy éljük be ezt a teret, ahogy kell. Lehet hogy nagyobb tér, szebb holnap kellene, de rajtunk áll, hogy a jövőt széppé tudjuk-e építeni. „Hiszem, hogy az elkövetkezendő tizenöt-húsz esztendőben lehetőségek sorát kapjuk majd arra, hogy színjátszásunk tovább gyarapodjon, csillogjon.” – hangzott el, majd Biró Rozália románul is szólt az egybegyűltekhez.
Huszár István alpolgármester kihangsúlyozta Kiss Gábornak, a Szigligeti Színház technikai és gazdasági igazgatójának szerepét. Ő foglalkozott azzal, hogy teret találjanak, de az ötlet megvalósításában is nagy szerepe volt.
Az, hogy sikerült, a csapatnak köszönhető. Mindenki együtt akarta, a helyi önkormányzat ugyan csak az építkezési engedéllyel járult hozzá, de azért szívvel lélekkel a Szigligeti Színház mellett volt – akkor is, ha a színház a megyéé – hiszen Nagyvárad is itt van a megyében. „Kedves Katalin, mi mindig mellettetek leszünk, ez mindannyiunk álma volt; hiszem, hogy együtt sikereket váltunk valóra” – mondta Huszár István, hozzátéve: Berlinben hasonló létesítményben volt, ott egy hőerőművet alakítottak szórakoztató központtá.
Az ünnepség Csiki Ibolya színművész szavalatával folytatódott; Petőfi Sándor – Levél egy színész barátomhoz című verse hangzott el, majd a három társulat vezetői – Czvikker Katalin főigazgató, Novák Eszter, a Szigligeti Társulat vezetője, Botházy-Daróczi Réka, a Lilliput társulat vezetője és Dimény Levente, a Nagyvárad Táncegyüttes vezetője, továbbá a Sonnenfeld-palota tulajdonosai, Sonnenfeld Gabriel és Friedlander Ádám nevében Nagy Károly jogász vágták el a szalagot.
A jelenlévők később megtekinthették a Szigligeti Stúdió helyiségeit – a Világos Termet, mely egy olyan multifunkcionális tér, ahol büfé és ruhatár is van, illetve a studió-előadások számára kialakított Sötét Termet, ahol ma este premier lesz, melyre az összes jegy elkelt. A világos teremben a gyerekek bábfigurákkal ismerkedhettek meg, a hátsó udvaron pedig gulyásra voltak hivatalosak a jelenlévők, mely a társulatok tagjainak közreműködésével és Novák Eszter művészeti vezető irányításával készült.

Adatok tükrében

Az egykori Sonnenfeld nyomda területén létesült Szigligeti Stúdó – azaz a két terem, a lerakat és az udvar – összesen több mint ezer négyzetméter. Amint Czvikker Katalin főigazgatótól megtudtuk, a kialakítás és a helyreállítás két évet vett igénybe és 267 ezer lejbe került; ennek 4%-át a Szigligeti Alapítványon keresztül adományok formájában nyújtották cégek, vállalkozók, magánszemélyek; az összeg 33 %-a a megyei tanács engedélyével a színház saját bevételeiből, származik, 23 % a színház saját költségvetéséből, szintén a megyei tanács engedélyével. A fennmaradó részt abból a pénzből fedezték, mely az amúgy is kedvező bérleti díjból származott, s melyet a tulajdonosok teljes egészében az épület helyreállítására fordítottak. A felolvasó estek során eladott téglajegyekből 9500 lej gyűlt össze, s az adakozók névsora megtekinthető a Világos Teremben.

Neumann Andrea