Szexi Közgazdaságtan

Szexi Közgazdaságtan
Az RMKT részéről kapott értesülésünk alapján megtudtuk, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) a Mikó Imre Szakkollégiummal és a Rajk László Szakkollégiummal partnerségben, 2014. november 29-én rendezi meg szakmai rendezvényét „Szexi Közgazdaságtan” címmel.

A „Szexi közgazdaságtan” című konferenciát a magyarországi Rajk László Szakkollégium által elindított kezdeményezés mintájára szervezik meg először Erdélyben.
Amint írják, régóta tapasztalják, hogy „Erdélyben a társadalomtudósok és közgazdászok által képviselt gondolatok nagyon nehezen találnak meghallgatásra – szemmel láthatóan mind a közügyeket alakító politikum, mind a társadalom széles rétegei is csak meglehetősen korlátozottan veszik igénybe a közgazdászok tudását (legyen szó a szakértők meghallgatásáról, alkalmazásáról, vagy saját ismereteik bővítéséről.”
A mostani konferencia e problémának az orvoslásában szeretne részt venni, mégpedig a társadalomtudományok képviselőinek lehetőségei felől közelítve. Meggyőződésük, hogy a kialakult helyzetben nem elég a befogadó közeg hozzáállásának megváltozására számítani, az értelmiség oldaláról is van tér új cselekvési minták keresésére, új lehetőségek kihasználására. Olyan módszereket keresnek, melyek segítségével a közgazdászok minél több emberhez el tudják juttatni jelenlegi közgazdasági gondolataikat.
Úgy gondolják, hogy ehhez szemléletváltásra van szükség, ami egyszerre marketing- és tartalomkérdés. Érdemes megmutatni: a közgazdaságtan képes az emberek mindennapi életét értő és azokat mélyen érintő témákkal foglalkozni, és képes olyan üzeneteket, megfogalmazni, amelyeket a tudás befogadója képes alkalmazni mindennapi döntései során.
A projekt ilyen mintákat keres: „szeretnék megmutatni, hogy adott területeken kiváló közgazdászok képesek széles körben fogyasztható, és széles kör számára értékes formába önteni tudásukat – ezzel pedig közvetlenül képesek absztrakt tudásukat a társadalom szolgálatába állítani. Ezért szeretnék összekapcsolni a legjobb közgazdászokat egy kiemelten fontos réteggel, amelynek közgazdasági műveltsége mindenképpen alacsonyabb a kívánatosnál: az egyetemi hallgatók körével. Még az átlagos közgázos egyetemista sem igazán tudja, mi is pontosan a társadalomtudomány, és mire használható az, a más tudományágakat elsajátító hallgatók esetében pedig még súlyosabb a probléma. Szívügyünknek kell lennie tudományunk népszerűsítése”.
A szándék nemes, és életszínvonalunk emeléséhez is hozzájárul.

Csomafáy Ferenc

Címkék: