Szeretni való városban

Fotó: Horváth László
Fotó: Horváth László
Kilenc napos kolozsvári tartózkodás után a kolozsvári médiának bemutatkozott Mile Lajos, Magyarország újonnan kinevezett, kolozsvári főkonzulja.

Alapképzettsége magyar- francia szakos tanár. Volt újságíró, főszerkesztő, tehát jól ismeri a média berkeit.
Mint fiatalember igyekezett minél jobban megismerni azt a világot, melyben él. Hazánkban is többször járt. Mint politikus, országgyűlési képviselő rendkívül tájékozottan ismeri mindazon kérdéseket, melyek a két ország számára fontosak, és meghatározzák azokat a politikai lépéseket, amik fontosak egy jobb életlehetőség felé. Nem véletlenül esett rá a választás, amikor az egyébként ragyogóan teljesítő elődjét, Magdó Jánost az anyaországba fontos teendőkkel bízták meg.
„Az együttélés kereteit a történelem alakítja, ám tőlünk is függ, hogy miként töltjük meg ezeket, milyen minőségű életet élünk”. Külgazdasági és Külügyminisztérium (ez már az új elnevezés) által meghirdetett új irányvonalnak az ismertetésére tért rá. Hat erdélyi megyére (Arad, Bihar, Kolozs, Szatmár, Temesvár, Szilágy) vonatkozik a kolozsvári főkonzulátus tevékenysége. Ezen túl nagyobb hangsúlyt fektet a külgazdasági kapcsolatokra, a román–magyar és a magyar–magyar gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok élénkítésére.
A „szeretni való városban” minél hathatósabb tevékenységet szeretne kifejteni. Ennek keretében bemutatkozás sorozatot tart. Lényegesnek és meghatározónak tartja a sajtó- nyilvánosságot, betartva a protokoll előírásait.
Meggyőződése, hogy az együttélés és az önálló arculat megőrzése nem lehet egymást kizáró fogalom. A történelmi helyzetet el kell fogadnunk. De a kereteket hogyan töltik ki, milyen minőségi életet élünk, az már a történelmen, az egyéneken múlik.
Azzal is tisztában van, viták, akár konfliktusok is adódhatnak. Meggyőződése, ezeket kulturált módon meg tudják oldani. Abban bízik, hogy mindannyiunkban megvan a belátás, a megértés bátorsága.
Meggyőződése, hogy a megértéshez, a belátáshoz sokkal nagyobb intellektuális és erkölcsi bátorság kell, mint a konfliktusok gerjesztésére.
Kiemelt figyelemmel kezelt tervei:
A magyar külpolitika irányvezetésében némi módosulás jött létre az utóbbi években. Nagyobb hangsúlyt próbálnak fektetni a külgazdasági kapcsolatokra és azok erősítésére. Ennek következtében a minisztériumok nevei is változtak. A struktúrák is változtak. Az ügyek intézése is felgyorsult. A Kárpát- Medence felértékelődött. A kolozsvári konzulátusra érkezni fog egy gazdasági szakdiplomata, akit külgazdasági attasénak neveznek. A konzulátuson belül ki fognak alakítani egy üzleti központot, irodát, ahol lehetőség lesz különböző vállalkozóknak üzleti tárgyalásokat folytatni.
Az irányvezetés néhány tartalmi eleme
A közös érdekek felismerése rendkívül fontos. Szomszédos államok vagyunk, ebből adódóan evidens egy csomó gazdasági érdek van, ahol a közös fellépés közös sikert eredményezhet, mely mindkét félnek kedvező. Ennek érdekében a Főkonzulátus minden segítséget meg fog adni.
Az együttműködés, az érdekalapú gazdasági természetű kereskedelmi együttműködés és a közös siker esetlegesen segíthet más területeken is szót érteni.
Kulturális kapcsolatok
A kultúra területén az értékmegőrzésnek egy közös területére figyelnek. Egymás értékeinek felismerésével, az értékek megteremtésével egymást gazdagíthatják.
Kolozsvár kulturális élete rendkívül élénk és tiszteletet kiváltó. Egymás kultúrájának még jobb megismerése, akár közös rendezvények tartása a főkonzul egyik legfontosabb teendői közé sorolható. A sajátosságok felismerése és elfogadása emberi értékeket jelentenek. Ennek hozamaként a konzulátus ez irányú figyelme is növekszik.
A honosítás kérdése
A Főkonzulátus tovább folytatja a honosítást. Igyekeznek ezt a folyamatot minél gördülékenyebbé, ember közelivé tenni. Szeretettel várnak minden embert a Főkonzulátusra, aki magyar állampolgárságot szeretne kapni. Igyekeznek a hat megyében mindenhova eljutni. Ez azt jelenti, kihelyezett konzuli napokat fognak tartani. Személyes találkozások az állampolgárok számára rendkívül értékesek lehetnek.
Bárkit, akinek valamilyen kérdése az elmondottakkal kapcsolatban van, a Főkonzulátus emberien fogad.

Csomafáy Ferenc