Szeretni kell és megbocsátani

Szeretni kell és megbocsátani
Szerdán este tartották a nagyváradi Szent László menedékház kápolnájának búcsús szentmiséjét. Az ünnepségnek a szónoka és főcelebránsa Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész volt.

Elmélkedésében Bakos Gábor, a nagyvárad-újvárosi plébániatemplom káplánja felidézte, hogy az elmúlt napokban különböző helyeken emlékeztek Szent Lászlóra, Váradon is, Győrben és Debrecenben, szerte a Kárpát-medencében. Megemlékeztek arról a királyról, aki annak idején létrehozta a váradi püspökséget, megalapozta a térségben a kereszténységet. Ő volt az, aki leginkább odafigyelt arra, hogy a keresztény közösség megerősödjön. Hozzá hasonló egyéniségekre, vezetőkre van szükség, akik hősiesen kiállnak Krisztus tanításai mellett.

A segédlelkész ugyanakkor a szeretet fontosságát is kiemelte, hiszen- ahogy fogalmazott- a keresztény szó jelentése szeretet, ahol nincs szeretet, ott nincs Isten. Szent László példáját követve minden emberben Isten képmását kell látnunk. Nehéz ugyan a ma élőknek a szeretet parancsolatát betartani, de ha a megdicsőültek társaságához szeretnénk majd tartozni, ha nem akarjuk a Szentlelket megbántani, akkor szeretnünk kell. Szeretni és megbocsátani, akárhányszor csak szükséges.

Igazság

Arra is figyelmeztetett a tisztelendő: napjainkban a világ lelki válságban van, egyre inkább eltávolodik Istentől. Európában templomokat zárnak be, adnak el és alakítanak át, megtagadják a megfeszített Krisztust, a gyökereinket, Isten azonban ennek ellenére nem hagy el minket, nem hagyja, hogy az anyaszentegyháza megsemmisüljön, hanem vezetni akar bennünket az örök hazába. Nekünk pedig lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, tükörbe néznünk, és szentségre törekvőknek kell lennünk, tudatában annak, hogy az igazság nem valami, hanem valaki, maga Jézus Krisztus. Ha a kedvébe akarunk járni, akkor nem adjuk fel az identitásunkat, hanem Szent László példáját követve megvédjük az értékeinket, a szeretet jegyében kölcsönösen elfogadjuk és tiszteljük egymást, hogy elmondhassuk magunkról azt: valóban Krisztus harcosai, katonái vagyunk.

A szónoknak, illetve mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy az ünnep szép és felemelő legyen- Kiss Géza várad-olaszi kántor-karnagynak, a Szent Pál Közösségnek és a Nőszövetségnek- Kiss Albert főesperes-kanonok mondott köszönetet. Érdekességként megemlítjük, hogy nem ő volt az egyetlen várad-olaszi plébános a búcsús szentmisén, ugyanis a görögkatolikus Fischer Eduárd is szolgált az oltárnál.

Ciucur Losonczi Antonius