Szeretetteljes nyugdíjasünnepség

Szeretetteljes nyugdíjasünnepség
Nagyvárad- Csütörtök délután az októberben ünnepelt Idősek napja apropóján szervezett hangulatos programot a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete a váradi Ady Endre Középiskola dísztermében.

 

Szokás szerint jó hangulatban, szeretetteljesen, az egymás iránt érzett kölcsönös bizalom és tisztelet jegyében telt a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete által szervezett legutóbbi összejövetel is. A megjelenteket Szilágyi Ibolya elnök asszony üdvözölte, köszönetet mondva egyúttal a Bihar Megyei Tanácsnak, az Ady Endre Középiskola vezetőségének és a mallersdorfi ferences nővéreknek a támogatásukért. Kiemelten köszöntötte Kazatsay Anna nénit, aki annak ellenére, hogy 92 éves, amikor tud, mindig jelen van a PMNYE eseményein.

Az ünnepség egyik díszvendége Lőrincz Ottó esperes-kanonok, nagyszalontai plébános volt, aki az idősek lelki és generációs problémáiról tartott előadást. Értekezésében rávilágított az abból fakadó nézeteltérések lényegére, hogy manapság a fiatalabb nemzedékek, és sokszor a családok mindennapjait is az anyagiasság, valamint a gazdagoknak, illetve a celebeknek a majmolása, utánzása határozza meg, és ebből természetesen viták, ellentétek származnak a nagyszülők- szülők- gyermekek háromszögben. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: sajnos a léhaságra, a „legsötétebb elhajlásokra” és a bűnre mindig van igény, a valódi értékek kiveszendőben vannak, ezek helyét a magány és a kilátástalanság érzései veszik át, és nincs jövőkép. A szülők nem árt, ha tudják, hogy a gyermekeik mindig azt teszik, amit tőlük látnak, ezért a felnőttek felelőssége e téren alapfokú, közölte a tisztelendő, úgy fogalmazva: „a gyermek nem tárgy vagy kabát, hanem egyéniség, aki azért jön a világra, hogy önmagát megvalósítva személyiség legyen belőle, ehhez azonban szükséges a szülei közti harmónia is”.

Emléklapok

Ahogy a nyugdíjas egyesület ünnepségein lenni szokott, ezúttal sem hiányozhattak a zenés és prózai művészi percek. A PMNYE egyre összeszokottabb és „egy hangon pendülő” kórusát Köteles Erika vezényelte, a Szabó Ágnes által felkészített tánccsoport pedig moldvai táncokkal örvendeztette meg közönségét. Hajbók Klára szavalt, az immár kilencedikes fiatalemberré cseperedett Nagy-Kristófi Dániel pedig digitális zongorán játszott. Megható és kiemelt része volt az együttlétnek, amikor azokat a kórustagoknak adtak át emléklapokat- Gregovits Sándor, Hajbók Klára, Chvatal Margit, Szilágyi Magdolna, Köteles Erika, Kocsor Magdolna és Tóth Miklós- akik tevékenységükkel hozzájárulnak a közösség sikeréhez. (Sajnos néhányan betegségük miatt nem tudtak elmenni, ők korábban megkapták az oklevelüket). Az ünnepelteknek Biró Rozália, Pásztor Sándor és Huszár István RMDSZ-es városi önkormányzati képviselők is gratuláltak, mindhárman kiemelték az érintettek példamutatását, bölcsességét és szerénységét, azt, ahogyan jó értelemben vett alázattal vívják mindennapi csatáikat a közjóért. Ezután a jelenlévők közösen levonultak, hogy megtekintsék az aznap felavatott Holnaposok-szoborcsoportot.

Ciucur Losonczi Antonius