Szépül a váradi Fő utcai Moskovits-palota

Szépül a váradi Fő utcai Moskovits-palota
Megszépült a Fő utca és a Traian-park/Széchenyi tér sarkán levő Moskovits-palota egyik oldala. Az önkormányzat ingatlankezelősége tavaly augusztusban írta alá a vonatkozó szerződést.

A nagyváradi önkormányzat Ingatlankezelő Igazgatósága tavaly augusztusban kötött áfával együtt 910.387,98 lej értékű szerződést az Abed Nego Com céggel, mely megállapodás a Moskovits-palota homlokzatának és tetőzetének renoválására, valamint a kapukat és az ablakokat érintő ácsmunkálatokra vonatkozott.

Péter I. Zoltán helytörténész a Partiumi füzetek sorozatban megjelent Nagyvárad műemlék épületei című kötetében azt írja: a Moskovits-palotát 1904 őszén kezdték él építeni, és a következő év tavaszára készült el. A kétemeletes palota érdekessége, hogy itt alkalmaztak először Nagyváradon lakóháznál vasbeton szerkezetet. Fontosnak tartotta ezt a korabeli sajtó is, hiszen külön cikkben számolt be az eseményről. „Az építészeti technika egyik legjelentősebb magyar szakférfia látogatott el tegnap Nagyváradra. (1904. szeptember 21-én.) Dr. Zielinszky Szilárd műegyetemi tanár, aki a Hennebique rendszerű vasbeton építő módoknak nálunk meghonosítója, s az építkezéseknek e korszakos jelentőségű reformjával már eddig is nagy sikereket ért el. A Hennebique rendszerű vasbeton ugyanis feleslegessé teszi az építkezéseknél eddig alkalmazott vastartók, masszív és nagy térfogatú vasoszlopok használatát, és e mellett jelentékeny megtakarítást is biztosít az építkezésnél. Nagyváradon a fő-utcai Moskovits-háznál, s ezen munkálat felülvizsgálatára érkezett tegnap Nagyváradra dr. Zielinszky Szilárd, aki Varró Domokos kir. főmérnök, Nagy Sándor kir. mérnök és nagyváradi képviselője, Rosenberg Izsó társaságában nézte meg a munkálatokat, és örömmel adott kifejezést teljes megelégedésének”.

Felújítás

Az ezredfordulóra a hitelesen elvégzett portálé cseréket követnie kellett volna az ingatlan homlokzatának a restaurálása is, ugyanis azok állaga igencsak megromlott, a vakolat több helyen is lehullt. A felújításhoz 2003-ra elkészítették a dokumentációt, akkor úgy tűnt, hogy rövidesen hozzákezdenek az ingatlan külső tatarozásához, a tetőzet javításához is. Egy elvégzett szaktanulmány szerint a bérház statikai szempontból megfelelő állapotban volt. A kivitelezéshez azonban még 2006-ban sem fogtak hozzá.

A szecessziós stílusú épület tervezője és kivitelezője ifj. Rimanóczy Kálmán. Két utcára néző mozgalmas homlokzatából kiemelkedik a kupolával fedett sarokrész, azon belül is az emeleti erkély díszítése. Ott egy női fejet ábrázoló dombormű látható, amelyből ág-, levél- és virágmotívumok szövevénye nő ki. Az erkély oldalfalain egy-egy fa alakú dombormű látható, ezek koronája betakarja a bemélyedés boltozatát. Az épület homlokzatát sűrűn átszövik a díszítő motívumok. Figyelemre méltó a hullámos vonulatú oromzat, amelyet jellegzetes formájú ablakok törik át.

Ciucur Losonczi Antonius