Szeptembertől vizitdíjat fizetünk

A szerdai kormányülésen
jóváhagyták az úgynevezett
egészségügyi szelvények
bevezetését, azaz szeptembertől a
pácienseknek fizetniük kell a
konzultációkért,
vizsgálatokért.


Ion Bazac egészségügyminiszter ezzel
kapcsolatban azt nyilatkozta: a szelvények
bevezetése Romániának a
Nemzetközi Pénzalappal, az Európai
Bizottsággal valamint a Világbankkal
kötött egyezményének
része; célja az informális
fizetségek (azaz a
csúszópénzként kiadott
összegek) csökkentése, s ezzel
egyidejűleg az egészségügyi
rendszer finanszírozása.


A most jóváhagyott tervezetet
közvitára bocsátják,
végső formáját szeptember
elején hagyják jóvá
és ezt követően lépne
életbe. A jelenlegi változat szerint
megállapítanak majd egy
általános
szolgáltatás-csomagot, mely többek
között a sürgősségi orvosi
ellátást és beavatkozásokat
foglalná magában, a háziorvos
jelenlétét a rendelőben napi
hét órán át, valamint az
ultrahangos, valamint az EKG-vizsgálatokat. Ezek
ingyenesek lesznek.


A betegeknek viszont ezentúl fizetniük kell
a háziorvosi, valamint a szakorvosi
konzultációkért (5, illetve 10
lejt), továbbá a laboratóriumi
vizsgálatokért és a
kórházi ellátásért;
a háziorvos otthoni konzultációja
15 lejbe fog kerülni, s a kórházak
sürgősségi
fogadóosztályán ellátott,
nem sürgősségnek
minősülő esetért az
érintettenek 20 lejt kell majd fizetniük./
A vizitdíjat is tartalmazó
törvénytervezet még sokat
változhat, de az valószínű,
hogy bevezetését követően a
háziorvosoknak több munkájuk lesz.


A most közvitára bocsátott
változat szerint nem kell
egészségügyi szelvényeket
vásárolniuk többek között
a szociális segélyben
részesülőknek, azoknak a
nyugdíjasoknak, akiknek 700 lejnél
kevesebb a nyugdíjuk, a kiskorúaknak, a
munkanélkülieknek, a veteránoknak,
mozgáskorlátozottaknak, az
egészségügyi
intézmények alkalmazottainak, a
terheseknek (csak a terhességhez
kapcsolódó vizsgálatok
nyomán), s az Országos
Egészségügyi Programokban
résztvevőknek.

Egyeseknek hátrányos


A szelvények bevezetése évi 700
millió lejes támogatást jelent az
egészségügyi rendszer
számára, a pénz egy része a
szolgáltatónál maradna, a
többit a fizetésekre,
szolgáltatásokra,
beruházásokra használják
majd.


Oana Giurcă, a Bihar megyei
Egészségbiztosítási
Pénztár szóvivője
kérdésünkre elmondta: az eddigi
tapasztalat szerint a jogszabályjavaslat
még sokat változhat, míg elnyeri
végleges formáját. Az új
rendelkezések bevezetésével
egyidejűleg változik az
egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó
keretszerződés is, s a teljes
törvény ismerete híján
nehéz véleményt mondania
róla. Az viszont nyilvánvalónak
tűnik, hogy csökkenni fog a
kórházi beutalások száma, s
ezzel egyidejűleg a háziorvosoknak sokkal
több esetet kell majd ellátniuk.
Másfelől hátrányos mindez
azoknak a krónikus betegeknek az
esetében, akik rendszeresen kell orvosi
vizsgálatokra jelentekezniük, tette
hozzá a szóvivő.

Kell a pénz


Dr. Marius Pîrcioagă, a Bihar megyei
Közegészségügyi
Hatóság igazgatója azt nyilatkozta
a készülő törvénnyel
kapcsolatban: nagyon sok országban
működik ez, és nálunk is
szükséges bevezetni, ugyanis, mint
kiderült, az
egészségbiztosítási-rendszer
vesztességeket halmozott fel, s ahhoz, hogy
működhessen, pénzre van
szükség.


Kérdésünkre, hogy mindez nem megy-e
a betegség-megelőzés
kárára, kifejtette: a
megelőzést a szükséges
biztonsági előírások
népszerűsítése mellett az
országos megelőzésre
irányuló programok is
biztosítják majd.

Neumann Andrea