Szépségben feldezni fel Istent

Szépségben feldezni fel Istent
Csűry István püspök hirdetet igét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kántorképző Tanfolyamának tízéves jubileumán. Kántorszenteléssel folytatódott az ünnepi istentisztelet.

Fontos, hogy azok, akik Isten szolgálatában állnak, hogyan érzik a feladatot, amelyet Isten rájuk bízott, mondta Csűry István a 46. Zsoltár 5-8 igeverseiből kiindulva. Az Istent dicsőítő énekekekkel azt fogalmazzuk meg, hogy Isten a mi segítségünk, a mi hajlékunk, Ő őriz bennünket, de lélekben is közel kell kerülni ehhez a gondolathoz, s ezek az igék arra is rámutatnak: Isten éreztetni akarja, hogy az, aki a színe elé kerül, ezzel a segítséggel el van látva, hiszen Ő megvédi Jeruzsálemet, a Szent Várost.

Isten akarata

Ősidőktől fogva Isten hatalmas dolgokat fed fel, rendet teret a káoszban, s bár egyesek azon a véleményen vannak, hogy mindez egy „édeni álom” – valójában tudjuk, hogy Isten az édent ajánlotta fel az embernek, s az, hogy ki kellett onnan mennie, az az ember cselekedetén múlott.
A gyülekezetnek éreznie kell Isten akaratát, ez a ti szent szolgálatotok – intézte szavait a kántorokhoz és a kántorképzőbe járó fiatalokhoz a püspök. Akárcsak mi, lelkipásztorok, a kántorok is a Szent Isten nevében szólnak az emberekhez, akiket talpra kell álltani. Mégis, az, hogy a világ nemegyszer felfordul, annak tulajdontható, hogy Isten szava hiányzik ebből a világból. Istennek nagy hangja van, erősen kimondja véleményét, a lelkipásztornak is gy kell tennie, s a kántori szolgálat is jelentős: amikor közösen úgy tudunk énekelni, hogy nem csak a szépséget fedezzük fel, hanem a szépségben az igazat, az igazban a vígasztalót, a vígasztalóban pedig Isten nagyságos dolgait. Mindig szólnia kell az Úr dícséretének, a trombitának egyre erősebbnek kell lennie – mondta a püspök.
Az egyházkerület történetében második alkalommal zajlott kántorszentelés, ezúttal két évfolyam hat végzősét szentelték fel. Mind a hatan megfogadták, hogy minden erejükből segíteni és támogatni fogják egyházuk előljáróit, református vallásukat nem hagjyák el – majd a püspök mindenkor bátor és erős szolgálatot kívánt nekik.
Az ünnepség során a Nagyváradi Kántorképző Tanfolyam kórusa, a Partiumi Keresztény Egyetem kórusa, valamint a Nagyváradi Kántorkórus lépett fel. Többek között Draskóczi, Haydn, Szokolay Sándor, Mendehlson művek hangzottak el, vezényelt Berkesi Sándor Liszt-díjas kántor, Márkus Zoltán újonnan felszentelt kántor, Orosz Otília Valéria kántor, karnagy és Brugós Anikó karnagy.

Neumann Andrea