“Szépen fejlődik Székelyhíd és Paptamási”

“Szépen fejlődik Székelyhíd és Paptamási”
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete egy sorozatot indított útjára, melynek keretében kötetlen formában bemutatkoznak a polgármesterjelöltek. Szerda délelőtt a székházban Béres Csaba székelyhídi és Matyi Miklós paptamási polgármesterjelöltek voltak jelen.


Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke arra hívta fel a figyelmet: tíz városa van a megyénknek, melyek közül négyet vezet jól RMDSZ-es polgármester. Mindegyiknek más a sajátossága, más a közösségi igény. Legutoljára Székelyhíd lett város, és az a különlegessége, hogy öt hozzátartozó faluval (Érolaszi, Érköbölkút, Nagykágya, Csokaly és Hegyközszentmiklós) együtt alkot egy közigazgatási egységet. Az a helyzet állt elő, hogy rangot kapott ugyan, de sokat kell dolgozni azon, hogy a megfelelő fejlesztési szintre jusson. Béres Csaba polgármester, illetve -jelölt vezetésével elkezdődött valami, és jó úton haladnak. Például zajnak a korszerűsítési munkálatok (a befektetés értéke több mint 4 millió euró) a kágyai mezőgazdasági szakközépiskolában, és tárgyalnak a Debreceni Egyetemmel annak érdekében, hogy egy partnermegállapodás révén tanközépiskolájává váljon a felsőfokú intézménynek. A politikus hangsúlyozta: amellett, hogy léteznie kell egy közös, kistérségi identitásnak, az említett falvaknak is megvan külön-külön az önazonossága, és erre odafigyelnek, ezért van az, hogy a polgármesterjelölt székelyhídi, míg a tanácsoslista befutó helyeire a másik öt helyről választottak személyeket, vagyis úgy tekintenek a közigazgatási egységre, mintha „egy szövetségi állam” lenne. Ugyanakkor közös a felelősség, de az is tény, hogy az elmúlt nyolc évben Béres Csaba hiába „izzadt” a közösségért, ha a román állam nem tartja be a szerződések rá vonatkozó részét, s ezáltal tulajdonképpen gátolja a fejlődést. Ilyen példa a víz- és szennyvízhálózat kiépítése, illetve korszerűsítése, a körgyűrű, a kultúrház és az iskolai campus, mely beruházások közös vonása, hogy csak az önkormányzat tette be az önrészét, a román állam viszont nem tett eleget kötelezettségének. Mindezek dacára Székelyhídon komoly eredmények tapasztalhatóak, peres úton közvagyont is visszaszereztek.

Az ügyvezető elnök szerint Paptamási az RMDSZ egyik sikertörténete, különösen ha arra gondolunk, hogy régen vajmi kevés esély mutatkozott arra, hogy az életminőség szempontjából felzárkózzon a lakosságot elszívó városhoz. Napjainkban azonban inkább visszaköltöznek az emberek, hiszen rendelkezésre áll olyan infrastruktúra, mely a szükséges komfortot biztosítani tudja a megfelelő vidéki nyugalommal társulva. Van víz- és szennyvízhálózat, és csak a partner Kismarja kihátrálásán múlt, hogy megfeneklett egy határon átnyúló uniós pályázat, és nem vezet aszfaltos út Paptamásitól Kismarjáig. Ehelyett azonban tervbe van véve egy másik hasonló invesztíció, melynek megvalósítása után az út Szalárd- Jákóhodos- Paptamási- Pelbárthida- Kismarja vonalon halad majd keresztül.

Székelyhíd

Béres Csaba arról számolt be: Székelyhídon és Érolasziban még a szocializmus idején kiépült a vízhálózat, viszont Érköbölkúton ez 2004-2008 között valósult meg, Csokalyon nem régóta van egész nap víz, míg Kágyán és Szentmiklóson még várat magára. Ugyanakkor folyamatban van egy terv elkészítése annak érdekében, hogy Székelyhídon, Olasziban, Köbölkúton és Csokalyon utcákat aszfaltozzanak, erre a célra állami vagy uniós pénzalapokat szeretnének megpályázni. Az elöljáró megjegyezte: hátrányuk származik abból, hogy Székelyhíd városnak túl kicsi, községnek meg túl nagy, de ezzel együtt az elmúlt nyolc esztendőben 19 uniós pályázatot nyertek meg, vagyis több tíz millió eurót sikerült lehívniuk. Legutóbbi sikerük egy 640 ezer euró értékű tender, melynek az lesz a finalitása, hogy mezőgazdasági út épül Székelyhíd és Csokaly között. A jövőbeli tervekről szólva kifejtette: stratégiai döntést hoztak arról, hogy több irányba szeretnének fejlesztéseket eszközölni. Egyrészt a mezőgazdasági vonalra, az ehhez kapcsolódó ipari tevékenységre erősítenének rá, másfelől pedig a turizmusra koncentrálnának, hiszen olyan lehetőségek állnak a rendelkezésükre, mint a termálvizes strandok, tavak, egy 300 hektáros erdő stb. A vállalkozók támogatása érdekében inkubátorházat létesítettek, betársultak egy európai területi fejlesztési egyesületbe, vannak elképzeléseik arra nézve is, hogy a Petőfi Sándor Elméleti Líceumot hogyan alakítsák át egy modernizációs folyamat során.

Paptamási

Matyi Miklós paptamási polgármester, illetve -jelölt a csapatmunka fontosságát nyomatékosította. Egyebek mellett arról számolt be, hogy a közbiztonság érdekében bekamerázták az egész települést, a póznákra LED-égőket szereltek, Nyüveden épp aszfaltoznak, Tamásiban járdát öntenek. A tervek közt szerepel after school-program beindítása, kétemeletes óvoda építése, kultúrház felújítás Nyüveden és Pelbárthidán, a szennyvízhálózat rendbetétele Tamásiban és Kügypusztán.

Ciucur Losonczi Antonius