Szenzációs hipotézis a királyszobrokról

Szenzációs hipotézis a királyszobrokról
Nagyvárad – A Festum Varadinum keretében szombat délután a várban vitéz Kiss Imre, a Szent Korona Szövetség elnöke előadásában az állította: lehetséges, hogy nem pusztultak ek a királyszobrok.

Edddig úgy tudtuk, hogy Szent Istvánnak, Szent Lászlónak és Szent Imrének a váradi várban felállított álló bronzoszobrai, illetve a lovagkirály úgyszintén bronzból készült aranyozott lovasszobra 1692-ben elpusztult. A kolozsvári testvérek az álló szobrokat 1370-ben, a lovasszobrot 1390-ben készítették. Vitéz Kiss Imre érdekfeszítő előadásából megtudhattuk, hogy a török Evlia Cselebi visszaemlékezésének a szobrok elpusztítására vonatkozó részében ellentmondásokat fedezett fel. Ráadásul a fordítás is pontatlan. Törökországban is kutatott e témában, és elolvasott minden fellelhető dokumentumot a szobrokról. Mivel a szobrokat olyan kemény bronzból öntötték – amelynek készítési módját még a hun birodalomból hozták a magyarok – a törökök nem tudták apró darabokra törni a státuákat, hanem leúsztatták azokat a Körösön, a Tiszán, a Dunán, azért hogy valahol Belgrád alatt olvasszák majd be őket.

A Duna medrében

A török gálya azonban esülyedt a Dunán, és a szobroknak még mindig ott kell lenniük. Felsorolni is nehéz lenne, hogy milyen sok helyen fordult meg Kiss Imre ez ügyben Törökországtól, Szerbián keresztül. Minden hivatalos helyen támogatják azt, hogy kutassák fel a Duna medrét. Szponzorokat is talált. „Most Váradon a sor, tudják-e majd fogadni a szobrokat?” – mondotta Kiss Imre, ugyanis ha megtalálják, akkor restaurálni fogják az értékes szobrokat, hogy utána visszajuttassák őket a váradi várba, ahonnan jó háromszáz éve hurcolták el őket.

Pillantás a múltba

Vitéz Kiss Imre előadását megelőzően Jakabffy László vetítőképes előadást tartott a váradi vár történetéről, egyben Várad múltjáról is. Előadása több volt a vár történetének ismertetésénél, ugyanis kultúrtöréneti előadásnak is beillett. Ezt követően Dumitru Noane várgondnok az 1989-et követő évek eseményeit vázolta fel, a vár kitakarításától kezdve a részleges konzerválásokig. Kitért a további rehabilitációs elképzelésekre is. Elhangzott még egy előadás dr. Beck Ivánnétól, aki a Széchényi Könyvtár munkatársaként a fellelhető publikációk alapján beszélt a váradi várról.

Péter I. Zoltán