Szentmisét mutattak be Fodor Ferenc emlékére

Szentmisét mutattak be Fodor Ferenc emlékére
Kedd délután a közelmúltban elhunyt Fodor Ferenc tanárra, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum második igazgatójára emlékeztek a Székesegyházban. Fodor József vikárius mutatott be szentmisét.

Bevezető gondolatként Mons. Fodor József általános helynök azt emelte ki: emblematikus személyisége volt Nagyváradnak a 90 éves korában elhunyt Fodor Ferenc tanár, aki a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum második igazgatója volt éveken keresztül. Generációkat oktatott tudományra, kultúrára, az igazi emberség átadása volt a fő jellemzője. Valódi nevelőnek bizonyult, akinek a tanári munkája nem egy szükség hozta választás volt, hanem hivatás.

Személyében régi vágású pedagógus, tudós távozott a földi életből, mi pedig imádkozunk azért, hogy az Úristen legyen irgalmas bírája, bocsássa meg neki a földi életében elkövetett emberi gyarlóságait, és állítsa őt megdicsőült hívei sorába.

Címváltozás

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Elmélkedésében a vikárius egy baptista prédikátort idézett, aki egyszer egy bukaresti egyházi konferencián azt mondta: ha azt olvassák az újságokban, vagy hallják a hírekben, hogy meghalt, ne higgyenek belőle semmit, mert ő még inkább él, hiszen egy dolog történt csupán, címet változtatott. A hívő ember számára ez a halál- címváltozás, ugyanis a lelkünk örök, természetfölötti. A halállal csupán földi nehézkedésünk terhétől szabadulunk meg, levetjük azt, ami mulandó, a testet, a porhüvelyt, hogy aztán az örökkévalóság tündöklésében a jóságos Isten felé szálljon a lelkünk.

Szent Pál apostol szavaira is figyelmeztetett az általános helynök, aki szerint amikor földi sátrunk összedől, maga Isten készít nekünk lakást. A földi sátor csak hordozója az öröknek, mivel lelkünk visszatér ahhoz az Istenhez, aki elküldött bennünket a Földre. Valaki elküldött és valaki visszavár, és a kettő közti intervallumot nem limlommal, mulandó kincsekkel kell megtölteni, hanem olyanokkal, melyek megmaradnak az örök életre.

Az elválás ugyan mindig fájdalom, de a keresztény ember tehát nem kell szomorkodjon vagy keseregjen, hiszen vigaszt nyújt a hite. Fodor Ferenc is kitöltötte földi élete idejét becsületes munkával, olyan hivatással, mely életfontosságú volt számára. Most elment, de csillagként ott ragyog az emlékezetünkben. Imádkozzunk érte, hogy Isten szeretetéből nyerje el az igazak koszorúját, melyet az Úr megígér azoknak, akik teljesítik az ő akaratát- fogalmazott Fodor József atya.

Ciucur Losonczi Antonius