Szentmisét mutattak be az utolsó vacsora emlékére

Szentmisét mutattak be az utolsó vacsora emlékére
Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékére mutattak be szentmisét a nagyváradi Székesegyházban. Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök elvégezte a lábmosás szertartását.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a nagycsütörtök esti mise már a húsvéti három szent naphoz tartozik, és tulajdonképpen három találkozásról szól. Az első találkozás az amikor Jézus találkozik az apostolokkal. Együtt vannak, és eközben ismerti a végakaratát, miszerint a történelem egy adott pontjától számítva senki se mondhatja többé azt, hogy a Názáreti Jézus volt, hanem csakis azt, hogy a Názáreti Jézus van. Mert ő úgy akarta, hogy velünk maradjon a kenyér és a bor színe alatt, és mi hálát kell adnunk Istennek azért, hogy ilyen nagy ajándékot adott nekünk. És így jön létre a második találkozás: Isten találkozik az emberrel. A szeretet legérzékenyebb gesztusa mutatkozik meg azáltal, hogy Isten kicsi lesz és meghajol előttünk, hogy kiemelje az embert a bűn és a halál sötétségéből, és az igazi élethez vezesse. A harmadik találkozás pedig a megvalósulás feszültségében dől el, ugyanis nekünk döntenünk kell: válasszuk-e Isten szeretetét, tudunk-e mi is Jézushoz hasonlóan közeledni egymáshoz, utakat keresni egymás felé. „A ma esti litugia tehát kérdések megfogalmazására ösztönöz bennünket”- hangsúlyozta a főpásztor.

Francia „apostol”

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Elmélkedésében Mons. Fodor József általános helynök azt emelte ki, hogy az utolsó vacsora agapéja az égi szeretet csúcsa. Minden élőlény táplálékra szorul, az ember tápláléka pedig hármas: testi, szellemi és lelki. Ahogyan a test táplálékra szorul, úgy a lélek is, mennyei, égi táplálékra, mely gyógyítja a bűneinket. Így ünnepel, ül diadalt a hitünk, hiába akarja feledtetni velünk a világ. Az oltáriszentség lelki táplálékként útitársunk földi vándorlásunk során, jelzi, hogy Krisztus velünk akar maradni a világ végezetéig. Engeszteljünk a bűneinkért, adjunk hálát Istennek a szeretetért, amivel itt tartotta Krisztust, és kérjük őt: maradjon velünk, legyen társunk a zarándoklatunkban mindennap, hogy az örök élet boldogságába vezessen minket- tanácsolta a vikárius.

A prédikáció után Böcskei László megyés püspök megmosta az apostolokat szimbolizáló tizenkét férfinak a lábát, akik különböző közösségeket, nemzetiségeket képviseltek. Szándékosan volt köztük egy francia fiatalember is, annak jeleként, hogy a váradi egyházmegye együttérez a párizsi főegyházmegyével, és az itteni római katolikus hívek imádkoznak azért, hogy Isten dicséségére a Notre-Dame-t minél előbb restaurálni tudják.

A szentmise- melyen közreműködött a Szent Cecília Felnőtt Kórus Oláh Gabriella kántor vezényletével- végén kialudtak a fények, és az oltárfosztás után a jelenlevők csendben, elbocsátás nélkül távoztak.

Ciucur Losonczi Antonius