Szentmise: Szív nélkül nem megy

Szentmise: Szív nélkül nem megy
Nagyvárad- Vasárnap este Jézus Szíve tiszteletére ünnepi szentmisét tartottak a várad-olaszi Barátok templomában. Túros Dezső tisztelendő prédikált, a misét Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálta.


Az ünnepi szentmise megkezdése előtt Mons. Fodor József általános helynök beszélt arról, hogy Fiedler István nagyváradi megyés püspök szorgalmazására az 1930-as évektől mutatnak be városközi engesztelő szentmisét Jézus Szentséges Szívének tiszteletére a Barátok templomában.

Az idei ünnepi szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálta, aki bevezetőjében hangsúlyozta: A Hit Évében ezen az estén a jelenlevők különösképpen akarják a hitet ünnepelni, ezt teszik például akkor, amikor Krisztushoz fordulnak imájukkal: Szelíd és alázatos Szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint. Ugyanakkor amikor a hitet ünneplik, a könyörgéseikben benne van az átalakulás, illetve a Krisztus követése utáni vágyakozás, mert belátva gyengeségeiket, bűneiket és mulasztásaikat, tudják és hiszik, hogy az Úr Jézus kegyelmesen, irgalmasan tekint le ránk. „A mai ünnep legyen a hitben való megerősödés és az új indulás ideje, hiszen sokszor keresünk az életünkben valamilyen vonatkozási pontot, mely értékes és kedves Isten és ember előtt. Tükörbe tekintünk, amikor Jézus Szívét imádjuk, és jobbá akarunk lenni, ehhez kérjük Isten segítségét”, hangsúlyozta az egyházmegye főpásztora.

A szeretet jele

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Túros Dezső atya egy régebbi emlékének a felidézésével domborította ki, hogy mennyire fontos a szeretet, melynek forrása Jézus Szentséges Szíve. A történet arról szólt, hogy amikor hittant tanított, felkészítette a gyermekeket az Anyák napjára. Szép ünnepségnek ígérkezett, arra gondoltak, hogy a gyermekek egy-egy általuk készített rajzzal, valamint virággal és verssel köszöntik majd az édesanyjukat. A várva várt napon azonban látta, hogy az egyik kisfiú valahogy nem találja a helyét a csoportban. Mikor ennek oka felől érdeklődött, megtudta, hogy azért szomorú, mert otthon felejtette a rajzát. Próbálta azzal vigasztalni, hogy elég lesz a csokor meg a szavalat, a kisfiú azonban hajthatatlan volt, és határozottan kijelentette: ő egy szívet rajzolt és akart átadni, enélkül pedig nem ér semmit az egész, mert „szív nélkül nem megy”! A tisztelendő megjegyezte: mindannyiunk életében vannak mérföldkövek, a világtörténelem talán legnagyobb fordulópontja az volt, mikor Isten szíve Krisztusban elsőt dobbant határtalan szeretetének jeleként. Ez egy óriási ajándék, mert viszonyulási pontot, ajándékot adott a világnak, mert csak szeretettel lehet győzedelmeskedni. Az évszázadok folyamán sokan félreértették ezt, például a reformáció idején, de erre 1675-ben Isten azt válaszolta, hogy Alacoque Szent Margitnak magánkinyilatkoztatása volt, megjelent előtte Jézus ragyogó szívével, az Úr ugyanis mindenkit boldoggá akar tenni, azt akarja, hogy minden ember ebből a szeretetből éljen.

Az ünnepi szentmise egyik felemelő mozzanata volt, amikor Exc. Böcskei László megyés püspök a feltámadást szimbolizáló húsvéti gyertyáról vett lánggal meggyújtotta az egyháztanácsosok gyertyáit, akik ezt továbbadták a híveknek, majd velük együtt a váradi esperességi kerület papjai közösen elmondták a Hiszekegyet, így ünnepelve a hitet.

A szentmise végén Kiss Albert főesperes-kanonok, várad-olaszi plébános és Pék Sándor Várad-kerületi esperes mondtak köszönetet mindenkinek a jelenlétért. A szertartáson közreműködött a Barátok Temploma Bihari Sándor kórusa Kiss Géza-Lóránd kántor-karnagy vezényletével. Szólót énekelt Kiss Lívia, Bihari Sándor: Jézus Szíve című szerzeményét.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,