Szentmise Püspökfürdőn

Június 27-én, csütörtökön, Szent László király ünnepén, a püspökfürdői római katolikus kápolnában délután 17 órától búcsús szentmise lesz a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépost szervezésében.

Az ünnep vendége és szónoka Pálos István apát-kanonok, várad-szőlősi plébános.