Szentimrék találkozója Hegyközszentimrén

Szentimrék találkozója Hegyközszentimrén
Szent Imre nevét viselő települések találkozóját tartották meg a hét végén Hegyközszentimrén. A Szalárdhoz tartozó faluban 2007 után találkoztak újra “szentimrék”, a tizenegyből hat képviseltette magát.

Az elmúlt évtizedben megerősített Szent Imre kultusz részeként 2005-ben a Kárpát-medencei, Szent Imre nevét viselő településeken felavatták a herceg mellszobrait, majd következő évben megfogalmazódott, hogy a települések tartsanak rendszeres találkozókat, ezzel erősítve együvé tartozásuk tudatát. Hegyközszentimre 2007-ben került sorra először, mint házigazda, az elmúlt hét végén pedig újra vendégeket köszönthettek: a vendéglátókkal együtt 11 ilyen településről képviseltette magát Mátra-, Pest-, Solt- és Tiszaszentimre (Magyarország), illetve Csíkszentimre (Hargita megye). Különböző okokból nem volt jelen Imrehegy (Magyarország), illetve Erdélyből Székelyudvarhely-Imrefalva, Nyárád- és Görgényszentimre. A Fehér megyei Marosszentimréről már nem is várnak vendéget, ott már egyetlen magyar sem él, a még álló református templomot egy román anyanyelvű idős férfi vigyázza… A találkozó pénteken délután a vendégek érkezésével kezdődött, az összesen mintegy 35 főt családoknál szállásolták el. Az ismerkedés Nagy Sándor helyi vállalkozó pincéjénél szombat hajnalig tartott.

Emlékkápolna

Szombat délelőtt a temetődombra, az egykori monostor vélhető helyére tartottak zarándoklatot, ahol a “szentimrék földszerződésével” (ki-ki hozott egy marék földet otthonról) letették 2007-ben egy millenniumi emlékkápolna alapkövét. Mint Kucharszki Zoltán helyi lelkész, a hét végi eseményt is szervező Pro Szentimre Egyesület elnöke elmondta, az eltelt években nagyobb bel- és külföldi támogatásokra számítottak az építkezésben, de pályázatiak nem lettek nyerőek. Pillanatnyilag a falut és az elszármazottakat mozgósítva kezdődött meg a falak felhúzása mintegy egy hónappal ezelőtt, szombat délelőtt a többi Szentimre képviselője is adott a munkások kezébe egy-egy követ, mintegy jeléül a további támogatásnak. A temetődombról Kőrösi Gábor református főgondnok, majd Úr Zsigmond vállalkozó pincéihez folytatódott a “zarándoklat”, ami ebédig tartott. Délután az iskola nagytermében Nagy Miklós polgármester és Fazekas Tibor községi iskolaigazgató köszöntő szavai után Szabó Ödön képviselő gratulált a szervezőknek és résztvevőknek a találkozóhoz.

Történelmi előadás

Mikó Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója – a hely szelleméhez igazodva – Szent Imréről tartott előadást, mely egyszersmind a történelmi kutatás módszertanába is kis betekintést nyújtott. Megtudtuk, miként használják fel a történészek egy adott korból származó törvények, okiratok, alapítólevelek szövegeit kutatásaikban. Kiderült, hogy Szent Imre életéről vajmi kevés konkrétummal rendelkezünk, nagyrészt legendákra támaszkodhatunk. Mielőtt a helyiek kétségbe estek volna, tapsot kiváltva Mikó Gábor hozzátette: mivel nincs bizonyíték az ellenkezőjére, semmi okunk kételkedni abban a hagyományban, hogy Szent Imre a Berettyó-partot egykor övező Ikfon erdő hegyközszentimrei részén hunyt el. Az előadás után a közben megérkezett Biró Rozália szenátor is köszöntötte a megjelenteket, majd ajándékok átadása következett. Az ünnepség az iskola udvarán felállított színpadnál folytatódott, ahol előbb a hegyközszentimrei gyerekeket is soraiban tudó szalárdi Pitypang néptánccsoport felcsíki és szilágysági táncokat mutatott be. Következett a már bevonulásával is látványosságot jelentő Regélő Fehér Táltos Dobcsapat, melynek tagjai eleink ritmusait megidézve énekeltek a magyar néplélek sajátosságairól, belső értékeinek felidézéséről, a magyarságtudat erősítéséről. Stílusváltással a székelyhídi Tini Dance Center és B612 tánccsoportok show-műsora, majd Kis Géza és együttesének mulatós összeállítása zárta az estét.

Hála a találkozásért

Vasárnap reggel nem csak harangszó, de Simó-Ritter Zsolt kántor orgonakoncertje is hívogatta az ökumenikus istentiszteletre a helyi és vendég híveket. Mikló Ferenc bihari esperes igehirdetésében egyebek mellett a találkozásért adott hálát, hogy a megjelentek együtt kereshetik a közös sorsukban tovább vezető utat egy olyan világban, melyben egyre nehezebb eligazodni. Beszédet mondott még Papp Dezső baptista lelkipásztor, műsorral készültek a helyi óvodások és kisiskolások, illetve a baptista ifjúsági kórus. A “szentimrék” nevében Stuller András, “Magyarország tetejének”, Mátraszentimrének polgármestere mondott köszöntőt, majd Pető Csilla tanfelügyelő üdvözölte a felnőtteket, gyerekeket, pedagógusokat. Az istentisztelet a templomkertben fejeződött be, ahol a szentjobbi huszárok díszőrsége mellett intézmények, hivatalok képviselői, és a Szent Imre nevét viselő települések képviselői koszorúzták meg a herceg mellszobrát. A “szentimrék” találkozója közös ebéddel zárult.

Rencz Csaba