Szent Norbert, a nagy reformátor

Szent Norbert, a nagy reformátor
Hétfőn este a váradi Préposti Széktemplomban a Fejes Anzelm apát által bemutatott főpapi szentmisével ünnepelte a premontrei rend alapítóját, Szent Norbertet a Várad-hegyfoki Prépostság.

Bevezetőjében Fejes Anzelm premontrei apát, prépost-prelátus arra hívta fel a figyelmet: a rendalapító Szent Norbert nagy reformátor volt, jellemével, prédikációival, alkotásaival a római katolikus anyaszentegyházat szinte megreformálta. Azt mondták róla: az apostolok óta nem élt olyan nagy szent, aki annyi embert térített volna meg, mint ő. Munkájának, karizmájának, megjelenésének hiányában minden bizonnyal az évszázadokkal később élt Luther és Kálvin által hirdetett tanok hamarabb felütik a fejüket. Az egyház belső reformátoraként nagy hangsúlyt fektetett a lelki újjászületéshez, megtisztuláshoz vezető bűnbánatra, kiemelve azt, hogy ez nem csak a cselekedetekre kell vonatkozzon.

A rend megerősítése

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében Fejes Anzelm arról beszélt: a premontrei rend már készül az alapításának 900. évfordulójára, melyet 2021-ben fog ünnepelni, ezért minden évben kijelöl egy tematikát, mely valamilyen módon kapcsolódik a történetéhez, vagy Szent Norbert életéhez, és úgy döntött, hogy 2016-ot a rend megerősítésének szenteli. 1121-ben ugyanis, amikor Szent Norbert megalapította a rendet, az akkori kánonok szerint ezt nem kellett megerősíteni, mert úgy tartották, hogy ha Istentől való, akkor örökké megmarad, ha pedig nem, úgyis elenyészik. Szent Norbertnek kezdettől fogva sok irigye és rágalmazója akadt, de az idők teljességében Isten őt igazolta. Egy ingoványos helyen, Prémontré erdejében alapította az első kolostort, mely aztán számos csoda helyszíne lett. A kolostornak volt népe- a szerzetesek- és népessége is, ugyanis a megtérített rablóbandák, a nincstelen szegények, a pásztorok is csatlakoztak a nagyobb ünnepeken a közösséghez, illetve később ispotályokat is fenntartott a rend. Bár a csodák híre szájról-szájra terjedt, és némileg gyógyír volt a támadásokra, Szent Norbert úgy határozott, hogy megerősítést kér a szentatyától, és ezért 1126. február 1-jén a kérésével megjelent Rómában II. Honorius pápánál, aki február 16-án bocsátotta ki vonatkozó bulláját, mely körvonalazta a rend intézményes arculatát.

„Mi, várad-hegyfokiak pedig büszkék vagyunk arra, hogy az 1130-1131-es alapításunkkor a rendalapító Szent Norbert még élt, hiszen 1134-ben hunyt el, és így valószínűleg tudott rólunk. Ugyanakkor őrizzük a csontereklyéjét, melyen keresztül napjainkban is érezteti a jelenlétét”- nyomatékosította az apát.

Ciucur Losonczi Antonius