Szent Lászlóról magyarul

A románajkú közönség érdeklődése hiányában Gheorghe Gorun professzor magyarul tartotta meg eredetileg román nyelven meghirdetett, Szent Lászlóról szóló előadását.

A Szent László Napok szervezői a váradi románságra is gondoltak, amikor román nyelvű előadást szerveztek a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében szombaton délelőtt tíz órai kezdettel. Mivel azonban az amúgy is kevés érdeklődő között nem volt egyetlen román sem, így az eredetileg román nyelven meghirdetett előadást Gorun Gheorghe professzor magyar nyelven tartotta meg, aki sok érdekességet felvonultató, de csapongó előadásában nem csak Szent Lászlóról, de számos más történelmi személyiségről, eseményről is szót ejtett. A történész leszögezte: Nagyvárad Szent Lászlónak köszönheti létét. Mint mondta a falusi jellegű települések általában úgy alakulnak ki, hogy valahol egy család, egy embercsoport megtelepszik, a városok azonban általában kereskedőutak kereszteződésében, vagy egy egyházi központ körül alakulnak ki. Nagyvárad annak köszönhette létét, hogy Szent László áthozta Biharról az ottani főesperességet és püspöki rangra emelte az egyházi intézményt, ugyanakkor László halála után, miután a váradi székesegyházba eltemették, a város búcsújáró hellyé vált, márpedig a középkorban rendkívüli fejlődésnek indultak azok a települések, amelyek egyben búcsújáró helyek is voltak. Az előadó kiemelte továbbá, hogy Szent László lovagkirályként vonult be a történelembe, jelentős érdemei közé tartozik az, hogy gazdagította a törvénykezést. László uralkodása elején, amikor még dúlt az invesztitúra harc a pápaság és a nemesség között, a pápaság pártján állt, de utána kénytelen volt a császárpártivá válni, mert tisztában volt vele, hogy a Német-Római császárság nagy veszélyt jelent Magyarországra nézve. Gorun professzor elmondta azt is, hogy ismeretes, hol van Szent László sírja, de mint elárulta, többszöri felvetése ellenére a katolikus egyház rendre elzárkózott attól, hogy feltárják a sírt. Gorun professzor beszámolt arról is, hogy az elmúlt évtizedekben próbálták elnyomni Nagyváradon Szent László kultuszát. Elárulta, hogy annak idején ahhoz csak hatalmas küzdelmek árán sikerült elérni azt, hogy a stadion és a réti református templom közötti utcácska megkaphassa Szent László nevét, és így legalább nem tűnt el végleg a városból a városalapító neve. Gorun professzor hangsúlyozta, hogy Szent László sokkal nagyobb tiszteletet érdemelne Nagyváradon, szerinte Szent László szobrát a közeljövőben a főtérre tervezett Ferdinánd szoborral szemben kellene elhelyezni.

Pap István