Szent Lászlóra emlékeztek a premontrei öregdiákok

Szent Lászlóra emlékeztek a premontrei öregdiákok
Hétfő este a XXVI. Festum Varadinum keretében Szent Lászlóra emlékeztek a róla elnevezett iskola és a váradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete közös szervezésében zajlott ünnepségen.

Szent László életéről, történelmi jelentőségéről, illetve a magyar irodalomban is betölt szerepéről hangzottak el emlékezetes gondolatok hétfő este a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében.

A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének részéről Miklós Mihály ny. történelemtanár köszöntötte az érdeklődőket. Arra hívta fel a figyelmet: Szent László király egy zűrzavaros időszakban uralkodott 18 éven keresztül, ami megsokszorozza tetteinek jelentőségét és súlyát nem csupán magyar, hanem európai viszonylatban is. A 11. században történt ugyanis a német-római császárság megerősítése, az itáliai királyságok, városok fejlődése, Franciaország létrejöttének kezdete, a bizánci birodalom gyengélkedése, az iszlám vallás fokozatos európai elterjedése, és a pápaság megerősödése egy olyan egyéniséggel az élen, mint VII. Gergely pápa. Szent László folytatta Szent István munkáját, legfontosabb lépéseként stabilizálta a belső rendet, valamint egyházszervezői, gazdasági és politikai téren is nagyot alkotott. Halála után gyorsan kialakult a kultusza, emlékét legendák, képző- és építészeti alkotások őrzik.

Szent László életéről, tevékenységéről, munkásságáról Pásztai Ottó, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke tartott egy jól megszerkesztett, érdekes előadást, melyet több részre tagolt. Ennek megfelelően kitért a gyermekkorára és a családi hátterére, trónra lépésére és uralkodására, a külpolitikájára, az egyházpolitikájára, a lovagkirályi mivoltára, alakjának megjelenítésére a legendákban és a gestában.

Az irodalomban

Zalder Éva magyartanárnő Szent László király az irodalomban címmel értekezett. Arra hívta fel a figyelmet: ahogyan alakja megjelenik a különböző korokban, az irodalmi alkotásokban és műfajokban, az adott periódus szellemiségének a függvénye, illetve az a tény is meghatározza ezt, hogy milyenek a befogadók elvárásai, az olvasóközönség igényei. A továbbiakban kronológiai sorrendben, idézetekkel alátámasztva ismertette a főbb vallásos és világi, klasszikus és kétes értékű, a régmúlt időkben keletkezett és modern megközelítésű alkotásokat. Ezekben szó esett a csodatevő királyról, az égiek felé forduló szent királyról, mint követendő példáról, legendák, mondák, dicsőítő énekek, kódexek, epikus művek rajzolták meg az alakját, mutattak rá életének reprezentatív cselekedeteire. Szóba kerültek példázatok és parabolák, felmerült mások mellett Garai János, Ignácz Rózsa, Tamási Áron, Harsányi Lajos, Janus Pannonius és Kosztolányi Dezső neve.

A rendezvény utolsó harmadában a házigazda tanintézmény Pap Judit könyvtárosnő által felkészített színjátszó köre megtartotta a Zalder Éva által írt Csillagok között fényességes csillag című, Szent László életéről szóló színdarab nyilvános főpróbáját.

Ciucur Losonczi Antonius