Szent László király emlékezete

Szent László király emlékezete
Nagyvárad – A Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete előadást szervezett az Ady Endre  Líceum dísztermében. Lőrincz Ottó kanonok-plébános Szent László király emlékezetéről szólt.

A rendezvényt a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete kórusának a fellépése nyitotta meg, az őszhajú hölgyek és urak Szent László-énekeket szólaltattak meg Boros Beatrice tanárnő irányításával. Az egybegyülteket Jakab Ibolya egyesületi elnök köszöntötte, név szerint is üdvözölve Biró Rozália alpolgármestert, Lőrincz Ottó kanonokot és Szombati-Gille Ottó tiszteletbeli elnököt. Felszólalásában az elöljáró annak a véleményének adott hangot, hogy a tizenhetedik kiadásához érkezett Festum Varadinum ünnepségsorozat rendezvényei a bőség zavara ellenére tartalmas szórakozást nyújtanak a résztvevőknek. Kifejtette: nem ért egyet azokkal, akik úgy vélik, hogy korlátozni kellene az események számát, mivel megitélésében mindig bátorítani kell azokat a személyeket, civil szervezeteket és alapítványokat, akik/amelyek kezdeményezőkészséggel rendelkeznek, és tenni akarnak valamit magyar közösségünkért. Biró Rozália ugyanakkor elismerését fejezte ki a kórustagoknak, akiknek a tevékenységére érdemes odafigyelni.

Cselekedetek, legendák 

Szent László emlékezetéről szóló előadásában Lőrincz Ottó kanonok-plébános leszögezte: ahogy napjainkban a nagyváradi tavasz elképzelhetetlen a Festum Varadinum nélkül, ugyanúgy egybeforrt a megyeszékhely és a városalapító lovagkirály neve. A tisztelendő ezután általános, vázlatos képet vázolt fel Szent László életéről és cselekedeteiről, majd korabeli törvénykönyvekből idézett, frappáns megjegyzésekkel egészítve ki az elhangzottakat. A jelenlevők megtudhatták többek közt azt, hogy milyen büntetésre számíthattak a tolvajok, a hamis és a pert halogató bírák, az olyanok, akiknek a családtagja követett el lopást, akik lovakat vagy ökröket a király engedélye nélkül vásároltak, a lopást elkövető hajadonok és asszonyok, vagy azok, akik hadjárat idején tulajdonították el másoknak a javait. Expozéja második felében Lőrincz Ottó a Szent Lászlóról szóló legendák közül elevenített fel néhányat (a kettéhasított hegy, a vízfakasztás, a lovagkirály és a kun, illetve a váci szarvas jelenés mitoszát), szimbólum magyarázatokkal fűszerezve mondandóját. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete által szervezett tatalmas összejövetel szeretet vendégséggel zárult.

 

Ciucur L. Antonius

 

Kapcsolódó cikk:

  • Megkezdődött a Festum Varadinum
  •