Szent László király – a szíven talált ember

Akt.:
Szent László király – a szíven talált ember
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívta az egyházmegye híveit, papjait és különösképpen a fiatalokat, a bérmálkozásra készülőket húsvét 5. vasárnapján a Székesegyházba. Az ünnepi mise szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök volt.

Régi szokás szerint egyházi és magyar világi elöljárók, az oktatási (kiváltképpen a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és diákjai) és egyéb kulturális intézmények képviselőinek sokasága vett részt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által húsvét 5. vasárnapjára meghirdetett egyházmegyei zarándoklati napon, melynek csúcspontja a 11 órakor kezdődött főpapi szentmise, és azt ezt követő hermás körmenet volt a Petőfi-park/Schlauch-kert körül.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Roos Márton temesvári római katolikus megyés püspök, Virgil Bercea váradi görögkatolikus püspök, valamint Csűry István királyhágómelléki református püspök, Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor és Nagy Dávid, a Nagyváradi Messiási Zsidó Hitközség vezetője is- utóbbiak az ökumené jegyében. A herma mellett szokás szerint a győri Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak díszőrséget a ráhangolódás idején, miközben érkeztek a zarándokok, és Fodor József általános helynök ismertette a főbb tudnivalókat.

kormenet3

Bevezető gondolatként Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök azt emelte ki: az evangéliumban elhangzott krisztusi kijelentés, miszerint ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővessző, nem csupán egy kapcsolatot jelez, hanem a túlélés, az értelmes és gyümölcsöző élet biztosítéka a Krisztust követők számára. A húsvéti szent idő kellős közepén, amikor a keresztény ember azt ünnepli, hogy az élet győzedelmeskedett a halál felett, s minden a megerősödésről és a megújulásról szól, az ősi hagyományok nyomán a váradi egyházmegye zarándoklatra szólítja a hívő népét, hogy elmélyítse Jézus említett szavait, s ne csak emlékezzen, hanem meg is erősödjön hitében a gyökereknél, a valódi forrásnál.

A főpásztor ugyanakkor azt is hangsúlyozta: Szent László példáját, eszmeiségét, Istenhez való hűségét követni napjainkban is időszerű, a keresztény élet pedig nem valamilyen kisvállalkozást, hanem állandó helytállást és küzdelmet jelent. „Azt kívánom: tudjunk bizalmat, erőt és bátorságot meríteni Szent László életpéldájából, hogy építői lehessünk egyházmegyénknek, népünknek, közösségünknek”- fogalmazott.

kormenet2

Teljességre törekedni

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. A szentmise főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc, a váradihoz képest még csecsemőkorban levő, alig 25 éves múltra visszatekintő Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora volt, aki elmélkedésében azt emelte ki, hogy miért kell teljességre törekedni, mit kell ez jelentsen valójában. Szent II. János Pál pápát idézte, aki szerint a szentek nem azt várják el tőlünk, hogy ünnepeljük, hanem inkább azt, hogy kövessük őket. Szent László csodatetteit valószínűleg mi nem tudnánk megismételni, de Istenhez való odaadásában, törekvéseiben követhetjük őt, megvalósítva ezáltal tulajdonképpen Krisztus azon fő parancsát, hogy szeressük Istent és az embereket, teljes szívünkkel, lelkünkkel, az egész értelmünkkel és életünkkel. De mit is jelent ez a teljesség valójában, hiszen sokszor félreértelmezik ezt?- tette fel a saját maga által megválaszolt kérdést a megyés püspök. Azt gondolják sokan, ha mindenben megfelelnek az egyházi szabályoknak, vagy halálra dolgozzák magukat, akkor teljes életet élnek, holott teljes életet élni igazából azt jelenti, hogy a döntéseinket, a kapcsolatainkat az Istennel való viszony határozza meg, az őiránta érzett szeretet. Szent László sem a magán ügyéért harcolt, hanem a rábízottakéért, akiket azért védelmezett, mert Istenhez akarta vezetni őket. Tudatában volt annak: kudarcra van ítélve az, aki csupán önmaga érdekeiért harcol, ugyanis „a földi győzelmek olyan tiszavirág életűek, mint egy kártyaparti a süllyedő Titanicon.”

A teljességre törekedve, Szent László az igazságot szolgálta. Ragaszkodott a hitéhez, mert olyan ember volt, akit szíven talált az Isten iránt érzett szeretett, ezért a lehető legjobbat próbálta kihozni az akkori jelen helyzetből- nyomatékosította Palánki Ferenc püspök.

Az ünnepség a XXVII. Festum Varadinum programjai közé volt iktatva.

Ciucur Losonczi Antonius