Szent László király, a béke védelmezője

Szent László király, a béke védelmezője
Nagyvárad- A Székesegyházban vasárnap zajlott ünnepi szentmisével, majd az ezt követő, Petőfi-park (Schlauch-kert) körüli körmenettel elkezdődött az idei, immár XXIV. alkalommal megszervezett Festum Varadinum ünnepsorozat. Rengeteg zarándok is részt vett az eseményen.

A szombati esős, hideg idő után vasárnap verőfényes, gyönyörű tavaszi napra ébredt Nagyvárad, talán annak jeleként: Isten és Szent László kedvére van az a tisztelet és szeretet, mely őket övezve évről évre megnyilvánulva és megújulva feléjük irányul. Ennek bizonyítékaként az idén is számos zarándok érkezett a római katolikus egyházmegye határain innen és túl, hogy azt kérje tőlük: legyenek az oltalmazói és védelmezői egy szebb, jobb és biztosabb jövő reményében. Megható és felemelő érzés volt látni a sokaságot, időseket és fiatalokat, az egyszerű híveket, intézmények és hagyományőrző civil szervezetek képviselőit, a társadalmi élet különféle szereplőit, ahogy együtt imádkoznak és ünnepelnek, felekezettől és nemzetiségtől függetlenül.
Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök azt kívánta az egybegyűlteknek: Szent László oltalma alatt találjanak a kegyelem forrásához, hogy megerősödjenek hitükben, az egyházhoz való hűségükben. Ugyanakkor Isten segítsen nekik abban, hogy nyitottak legyenek az üzenete meghallgatásában és befogadásában, s a húsvéti hit hordozóiként szakítsanak a körülöttük megnyilvánuló sötétséggel, s ehelyett inkább fényhordozóként viselkedjenek és gondolkodjanak. Különösen fontos ez napjainkban, amikor elhatalmasodott az önzés, erőszak pusztít szerte a világban, testvérek fordulnak egymás ellen, és csupán színlelik a tisztességet és bölcsességet- hangsúlyozta a főpásztor, majd azt nyomatékosította: Szent László megadja a helyes választ a kérdéseinkre, de ne a legendák világában keressük őt, hanem hiteles életét tartsuk szem előtt, mely a mai kor emberi számára is példaképül szolgál. Arra figyelmeztet: akkor helyes az önértékelésünk, ha nem magunkkal foglalkozunk folyton, hanem Istenre hagyatkozunk, aki a valódi jövőt kínálja számunkra.

Három üzenet

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában Szabó Ervin, Bihar község plébánosa megtiszteltetésnek nevezte, hogy emberi gyarlósága tudatában Szent László életét méltathatja, majd arról beszélt szerinte a lovagkirály közel ezer év távlatából milyen üzeneteket közvetít a most élő nemzedékek számára.
Azt emelte ki: Szent László mindig az összetartozást és az összefogást pártfogolta, a béke védelmezője volt. Azt akarta, hogy népének tagjai a másikban a testvért lássák, és soha nem felejtsék el azt, hogy együvé tartozunk. Ezt édesapjától, I. Bélától tanulta, aki amikor a testvére, I. András bajban volt, hazajött Lengyelországból, és a segítségére sietett. Később pedig, a mogyoródi csatában ugyanígy Szent László is a saját testvére, I. Géza mellé állt, mert azt szerette volna, hogy ember az emberben a testvérét lássa. A tisztelendő ugyanakkor egy első világháborús csatának a leírásával is érzékeltette azt: milyen nagy erő lakózik az összefogásban.
Szent László emellett meghallva Isten üzenetét, egyetlen lánygyermekét, Piroskát is úgy nevelte, hogy belőle is szent lett. Az édesanyák és nagymamák tehát példát vehetnének tőle, hogyan kell imádságos lélekkel neveljék a gyermekeiket, unokáikat. Ugyanakkor pedig Szent László jó egyházszervezőnek is bizonyult, hiszen a bihari püspökséget Váradra helyezte át, felismerve azt, hogy Székesfehérvár után Várad a második magyar nemzeti szentély kellene legyen. Ahogy neki tervei voltak a várral és az egyházzal, úgy nekünk is szimbolikus értelemben a vár egy-egy tégláját a szívünkhöz közel helyezzük el, ápolva Szent László kultuszát, és az egykori Székesegyház emlékét- tanácsolta Szabó Ervin atya.
A szentmise az ünnepi körmenettel, és az ereklye tisztelettel zárult.

Zenei aláfestés

A szentmisét megtisztelte jelenlétével Martin Roos temesvári megyés püspök is. Közreműködött a Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara, valamint gyermekkórusa. Orgonált Kristófi László, vezényelt Kristófi János, valamint szólót énekelt Andrejszki Judit szoprán, Nagy-Kristófi Borbála alt, Nagy-Kristófi Sándor tenor és Kiss Géza basszus. Felcsendült Halmos László Ecce sacerdos című szerzeménye, illetve Mozart B-dúr miséje, valamint az áldozás alatt a Benedictus. A körmenetben ugyanakkor felvonult az ausztriai Moosbrunn fúvószenekara is, az összegyűlt pénzt pedig az ukrajnai háború veszedelmei által sújtottak megsegítésének szándékára ajánlotta fel a római katolikus püspökség, valamint lemondott az állófogadással járó, illetve egyéb járulékos költségekről is, és az így megtakarított összeget is ezen nemes célra szánja.

Ciucur Losonczi Antonius