Szent László-i jellem kell a magyar népnek

Szent László-i jellem kell a magyar népnek
Kedd este tartották a várad-újvárosi Szent László-plébániatemplom búcsúünnepségét, melynek szónoka és főcelebránsa Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, csorna-türje-jánoshida-horpácsi prépost-prelátus volt.

A szentmise előtt a Szent László Egyesület nevében Moldován Gellért Lajos egy, állítása szerint Ferenc pápa által megáldott gyertyát, és az ehhez tartozó oklevelet adott át Pék Sándor esperes-plébánosnak. Az erdon.ro-nak azt nyilatkozta: május 31-én a katolikus egyházfő az általános kihallgatás keretében fogadta Rómában a Szent László-év tanácsadó testületének és az Országos Lengyel Önkormányzatnak (a lovagkirály Lengyelországban született) a tagjait, és megáldotta a Magyarországon élő lengyel közösség által elindított Szent László-lángot/gyertyát, és ereklyetartót. A láng a tervek szerint bejárja a király nevéhez kötődő kárpát-medencei és lengyelországi városokat- Krakkóba, Nyitrára, Nagyváradra, Zágrábba, valamint Győrbe fog eljutni- azt követően, hogy július 17-én, a magyarországi lengyelek ünnepén a budapesti Szent István-bazilikában fellobban majd.

A napokban V. Korpos Dalma, a Szent László Egyesület elnöke, illetve Zatykó Gyula és Csomortányi István, a Szent László Napok szervezői Budapesten jártak, hogy átvegyék az egyik ilyen megáldott gyertyát, azonban úgy gondolták, hogy kár lenne ezt egy irodában tartani, ezért inkább felajánlották őrzésre és használatra a várad-újvárosi templomnak.

Haza

A búcsúünnepségen megjelenteket Pék Sándor atya köszöntötte, az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt.

Az amúgy lövétei, vagyis székely származású Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, csorna-türje-jánoshida-horpácsi prépost-prelátus kijelentette: „nem az észt jött osztani” Szent László városába, hanem az elmélkedése valójában „egy magyar ember eszmefuttatása és vajúdása Szent László kapcsán”. Ennek megfelelően beszédében a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy mit kell jelentsen a haza számunkra. Arra hívta fel a figyelmet: Szent László megerősítette a haza mindmáig stabil és élhető kereteit, a hazáét és nem az államét, hiszen a kettő között meglátásában óriási különbség van. A keret -melyet Szent István hihetetlen zsenialitással felépített, és kemény következetességgel ültette az akkor még igencsak pogány magyar nép lelkébe, és államférfiúi szerénységgel várta annak gyümölcseit-, nem volt más, mint a hit, mely összetartó erőnek bizonyult a történelem folyamán. És ezt a hitet vitte tovább Szent László: hitt Istenben, és a saját nemzetében.

Mint király, nagyon jól tudta, hogy hatalommal és igazságos törvényekkel lehet egy, vagy akár több népet is kormányozni, azaz lehet államot alkotni, de hazát nem! Lehet államot működtetni úgy, hogy az precíz gépezetszerűen végezze teendőit, de ez ettől még nem lesz haza. Lehet engedelmes, jó adófizető polgárokat nevelni, akik kötelességtudatból vagy félelemből leróják az állam iránti kötelességüket, de ők nem hazafiak, ugyanis a hazát szeretni kell, a hazáért élni kell!

Nem elég

Ma ismét elsősorban haza kell a magyarságnak, újból hazafiak, békés hazafiak kellenek a hazának, de nem elég ezt közösen és az ünnepek alkalmával hangoztatni, kevés Szent László nevét emlegetni és visszatekinteni, ha nem élünk úgy, mint ő, ha nem teszünk mint ő- nyomatékosította a prépost-prelátus. Úgy fogalmazott: eljött az idő minden magyar számára, hogy tisztázza önmaga számára a haza és az állam viszonyát, és ez különböző lesz, mert nem azt fogja jelenteni e két szó az anyaországi magyarnak és a külhoninak. Míg az előbbinél a haza és az állam többé-kevésbé együvé tartozik, addig az utóbbinál élesen szétválik, mégis Soprontól Nagyváradig, Mosontól Nyitráig, Győrtől Szabadkáig találunk valami közöset, ami összeköt bennünket, és ez a mi igazi Árpád-házi örökségünk: a krisztusi hit, a magyar tudat, a magyar haza. Szent László-i jellem kell a magyar népnek, és akkor ahogy a Devecsernél pusztítást okozott vörös iszap miatt az élővilágát elveszítő Marcal folyó feltámadt, úgy Szent László hazája is feltámad- vélekedett Fazakas Zoltán Márton.

A templombúcsú méltó megünnepléséhez a Kribus Mónika kántor-karnagy által vezetett Halmos László-kórus közreműködése is hozzájárult.

Ciucur Losonczi Antonius