Szent László és a bűnbánat

Szent László és a bűnbánat
Csütörtökön elkezdődött a regionális találkozók sorozata, amiket a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett Szent László szentté avatásának 825. évfordulója apropóján.

Április 6-án elkezdődött azon regionális találkozók sorozata, amelyeket a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett a város és egyházmegye alapító király szentté avatásának 825. évfordulóján meghirdetett Szent László-évben. Délután 17.30 órától az egyházmegye szívében, a Székesegyházban találkoztak a váradi plébániák küldöttségei, illetve a Fugyivásárhelyről, Mezőtelegdről, Köröstarjánból, Újpalotáról és Várad-Szentmártonból érkezett zarándokok.

Az első találkozó témája Szent László és a bűnbánatunk volt. A szent király életpéldáját kiemelve a témához kapcsolódó tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok, és konkrét irányvonalakat fogalmaztak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. Az értekezéseket Pék Sándor Várad-kerületi esperes moderálta úgymond, aki hangsúlyozta: nagy ajándék a váradiak- és nem csupán- számára, hogy Szent László koponyaereklyéjét a Székesegyházban őrzik, bizonyos értelemben a kultuszának középpontjában. Azt is kiemelte, mekkora kincs a Szent László Teológiai Líceumnak a működése, mely szintén hozzátartozik a lelkiséghez, valamint a szimbolikus helyen található Szent László-templom. Bíró László püspököt idézve azt kívánta: az idei jubileumi ünnepségsorozat késztessen bennünket arra, hogy cselekedeteink vezérmotívuma az Isten iránt érzett szeretet legyen.

Az ezt követő ünnepi mise bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a Szent László iránti tisztelet elevenen élt évszázadokon keresztül, és ez minket is arra kötelez, hogy ne csak csodáljuk őt, hanem mi is cselekedjünk abban az értelemben, hogy jó lenne, ha megmozdulna bennünk valami, és meg mernénk tenni az első lépést annak érdekében, hogy a mai világban, a mai időkben is kövessük az életpéldáját. A közös ünneplés legyen annak is a kifejezője, hogy a vele való kapcsolat élő. Amikor feltárulkozunk előtte, érezzük azt, hogy van mondanivalónk a számára, és ugyanakkor megvan bennünk a befogadás készsége is mindarra, amit ő akar üzenni a számunkra. Legyenek tehát ezek a zarándoklati alkalmak a megerősödés és a megújulás forrásai számunkra. Kérjük Szent László oltalmát és közbenjárását, s miközben tiszteljük őt, figyeljünk arra is, aki alkalmassá tette őt is a bátor kiállásra, vagyis Istenre- tanácsolta a főpásztor.

Tízparancsolat

Prédikációjában Láber Ferenc várad-őssi plébános arról elmélkedett, hogy a nagyböjti szent időszakban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ember test és lélek egységeként képez értéket. Ha mindenki betartaná a tízparancsolatot, az emberiség élete gyökeresen megváltozna, ezért gondolkozzunk el azon, az életünk mennyire van összhangban az isteni normákkal- nyomatékosította.

A regionális találkozó részeként, miközben a felnőttek a Székesegyházban imádkoztak és tettek tanúságot, a Kanonok soron szentlászlós tanítónők és óvónők foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek, melyek Szent Lászlóval voltak kapcsolatosan, illetve besegítettek a PKE első éves hallgatói is. Például speciális akadálypályán kellett végigmenniük, játékos feladatok teljesítésével gyakorolták és sajátították el a gyerekek a hét lovagi erényt, kardokat és koronákat készítettek, kiszínezték egy szárnyas oltár képeit, imákat írtak. Jutalmaik jelképes Szent László-érmék voltak. Ugyanakkor a mise végén a Szent László Líceumba járó diákok egy csoportja adott elő egy jelenetet.

Ciucur Losonczi Antonius