Szent József igaz ember volt

Szent József igaz ember volt
Nagyvárad- Kedd délután tartották a Szent József-telepi plébániatemplom búcsúünnepségét. Zsúfolásig megtelt Istennek háza: Kühn Pál tiszteletbeli kanonok, erdődi nyugalmazott plébános prédikált.

 

A Boldogságos Szűzanya jegyesének örömünnepén Gyenge Béla plébános köszöntötte az egybegyűlteket. Arra hívta fel a figyelmet: minden évben e napon tartják a Szent József-plébánia búcsúünnepét, ezen ünnepségeknek pedig nagy hordereje van a hívek lelki életében, ami ez esetben is megnyilvánul, bizonyíték erre a megjelentek szép száma. Hozzátette: reméli, hogy A hit évében egyre többen vesznek majd részt más, ezután következő templombúcsúkon is, hogy erősödjön a hit. A tisztelendő ugyanakkor azért ajánlotta fel a miseáldozatot, hogy A hit évének megélése élményszerű és felejthetetlen legyen.

Szent József példája

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában Kühn Pál atya, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó Erdőd nyugalmazott plébánosa azt emelte ki, hogy Szent József olyan igaz ember, aki részese volt az üdvösség elindításának, ezért A hit évében különösen időszerű hogy példáját követve hittel éljünk, és Isten közelében legyünk ne csupán a templomban, hanem minden élethelyzetben. Úgy fogalmazott: az idők teljességében Isten egy szerény, igaz lelkű férfiút állított a történelem fordulópontjába, akinek olyan fontos szerepe van az üdvösség történetében, mint a szentek közül senkinek. Támogatta a Jézust, mint magzatot hordozó Szűzanyát, védte őt azon durva világ előtt a becsületét, mely képtelen volt megérteni a szent titkot. Nem volt ugyan részese a titoknak annyira, mint Mária, viszont olyan közel állt hozzá, mint senki más emberfia. Isten hű és okos szolgája volt, a szent család feje. Atyai határozottsággal nevet adott nevelt gyermekének, majd később zsidó szokás szerint imádkozni tanította Jézust, elvitte a zsinagógába, gyöngéden, tapintattal és okosan nevelte őt. Engedelmes lélekkel, állandó készenlétben élte életét: egyetlen szava, vagy kérdése se volt Isten parancsaival kapcsolatban, a Szentírásban csak az ezeket teljesítő tetteit jegyezték le.

Napjainkban, amikor papíron ugyan sok katolikus létezik, de a valóságban sokan pogány módon élnek, hiányzik a keresztény öntudatuk és próbálnak kibúvókat találni hitük gyakorlása alól, kiváltképpen lényeges, hogy Szent József példáját követve mi is Krisztust tegyük életünk centrumába, Isten akaratát követve, gyűlölve a gonoszt és a rosszat. Óvjuk kereszténységünket, ahogyan József védte Jézust és Máriát, kérjük közbenjárását, hogy el tudjuk kerülni az ellentéteket, és mert akkor szebbé, boldogabbá válik az életünk- tanácsolta a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius