Szent József apai példakép

Szent József apai példakép
Nagyvárad- Hétfő délután tartották templomuk búcsúünnepét a váradi Szent József-plébánia hívei. Az ünnepi szónok Ft. Szabó Ervin bihari plébános volt, az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt.

 

 

A búcsús szentmise alkalmából zsúfolásig megtelt a Szent József patronátusa alatt álló, 1931-ben épült templom. Az egybegyűlteket Szabó Ervin bihari plébános köszöntötte nagy szeretettel, mindazokat, akik elmentek, hogy együtt ünnepeljék a Boldogságos Szűzmária jegyesét, Szent Józsefet. A családokért ajánlotta fel a szentmisét, hogy Szent József oltalma szálljon minden házra, békét és boldogságot hozva.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Szabó Ervin azt emelte ki, hogy beteg társadalmunkban a gondoskodó és családját féltő Szent József a családapák példaképe kell legyen, hiszen megmutatja, hogy mennyire fontos az apák szerepe és szeretete. Egy példával élve arra hívta fel a figyelmet: az 1970-es években, amikor Koós János egyszer a Sír a telefon című számot énekelte, majd lejött a színpadról, azt vette észre, hogy sokaknak könnyes a szeme. A dal ugyanis arról szól, hogy egy elvált édesapa hat év után felhívja volt feleségét, de a kisgyermeke veszi fel a kagylót, akit még sohasem látott, mire az apa elkezd sírni, ezért a kislány megkérdezi, hogy miért sír a telefon? Később az előadóművész ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: bizonyára azért lett könnyes az emberek szeme, mert sok a csonka család, s az ott lévők átérezték az édesapa fájdalmát. A történtekhez a tisztelendő annyit fűzött hozzá: a téma ma is aktuális, hiszen napjainkban is rengeteg gyermek nő fel apa nélkül.

 

Lelki erőmű

 

A bihari plébános két jótanáccsal is szolgált arra nézve, hogy miként lehetne megőrizni a családok egységét és épségét. Azt javasolta, hogy az édesapák legyenek olyan gondoskodóak, amilyen Szent József volt. Szent Máté evangéliumában ugyanis az olvasható, hogy amikor karácsonykor a háromkirályok megérkeztek imádni a kisded Jézust, egy házba mentek be, tehát ez azt jelenti, hogy időközben József gondoskodott arról, hogy a barlanistállóban született csecsemőt egy biztonságosabb helyre vigye. Ezzel kapcsolatban a tisztelendő megjegyezte: a gyermekek nem akkor a legboldogabbak, amikor mobiltelefont vagy laptopot kapnak ajándékba, hanem amikor szeretetteljes légkör veszi őket körül, ami egy családban létfontosságú és építő jellegű. A másik indítványa Szabó Ervinnek az volt, hogy a családtagok minél többet imádkozzanak közösen, hiszen a fohászok lelki erőműként működnek, egészségessé és egységessé teszik a famíliákat. Ennek kapcsán az Amerikai Katolikus Püspöki Kar 1980-ban készített felmérését idézte, mely szerint az Egyesült Államokban minden második házasság válással végződik, de azon házaspárok esetében, akik templomban esküdtek, vagy rendszeresen járnak templomba, ez az arány 2 százalékra csökken, akik pedig otthon együtt imádkoznak, azoknak csak 0,1 ezrelékük válik el. „Fogadjuk el Szent József felénk nyújtott karját, s hívjuk meg a szent családot otthonainkba”, hangsúlyozta.

 

Ciucur Losonczi Antonius