Szent István-búcsú Szentjobbon

Körmenet is volt a szentjobbi Szent István-napi ünnepségen
Körmenet is volt a szentjobbi Szent István-napi ünnepségen
Nemzeti ünnepünkön Szentjobbon is emlékeztek az államalapításra, tisztelegtek Szent István emléke előtt. A római katolikus templom harangja Szent István-búcsúba hívott vasárnap, ahol főhajtással lehetett tisztelegni a szent király ereklyéje előtt.

A Szent István búcsú alkalmából zsúfolásig megtelt a katolikus templomban, ahol Kurilla Gábor helyi plébános köszöntötte az egybegyűlteket, közöttük Molnár József polgármestert, Zatykó Jácint alpolgármestert, Szabó Ödön képviselőt, a hagyományőrző huszár és cserkészcsapat tagjait, Joó Katalin református lelkipásztort és gyülekezetének tagjait, valamint Nagy Tibor szilágycsehi plébánost, aki az ünnepi misét celebrálta. A plébános Máté evangéliumából, a kősziklára és homokra épített ház példázatát választotta igehirdetése alapjául, kifejtve: akkor igazi egy ünnep, ha valóban kapcsolódni tudunk hozzá. Vasárnap egy olyan magyar szentre emlékeztünk, aki a biztos fundamentumra, Jézus Krisztusra építette életét, letette a magyar kereszténység alapjait és a Boldogságos Szűz Anya oltalmába ajánlotta országát. Nem volt könnyű az új hitet elplántálni egy olyan nép szívében, amely hajlott a pogány szokásokra, de Szent István karizmatikus személyiség volt, felismerte, hogy a magyarság csak Jézus Krisztusban bízva maradhat fenn, ezért kijelölte és biztosította számukra a jövő felé vezető utat. A dicső múltat azonban szomorú jelen követheti, hiszen egyre inkább feledésbe merülnek azok az értékek, amelyekben Szent István hitt és amelyeket életével képviselt. Sokan mára már azt sem tudják, hogy kit és mit ünnepelünk augusztus 20-án, pedig komoly felelősség nyomja vállunkat: vigyáznunk kell az államalapító örökségére, a mindennapokban meg kell éljük hitét, követnünk kell elveit, és tovább kell ezeket adnunk a következő generáció számára. Ezen a napon lélekben jövőnket és sorsunkat a Nagyboldogasszony oltalmába ajánljuk és azért imádkozunk, hogy újra Krisztus népe és Mária országa legyen nemzetünk, zárta ünnepi gondolatait Nagy Tibor plébános.

 Az ünnepség végén megkoszorúzták az államalapító szobrát

Körmenet

Joó Katalin lelkipásztor az 50. Zsoltár verseivel köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szent István király intelmeiből idézett, amely szerint a fiaknak követniük kell az elődöket, szükséges az imádság megtartása, valamint fontos az erények, a kegyesség, irgalmasság, szeretet, türelem, alázatosság, szelídség és becsület gyakorlása. Kurilla Gábor helyi plébános örömét fejezte ki, hogy a Szent István ereklye Szentjobbon lehet ezen az ünnepi alkalmon. Magyarok fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király – hangzott az ének, miközben az oltár elé járulva lehetett főhajtással tisztelegni a szent király ereklyéje előtt. A mise áldással zárult, az ünnepség körmenettel, majd a Szent István szobor előtti megemlékezéssel folytatódott, ahol Baliga Andrea vallástanárnő szavalata, valamint a helyi gyermekek műsora tette még ünnepélyesebbé a napot. A rendezvény utolsó részében a község és megye elöljárói, egyházi és civil szervezetek, hagyományőrző csoportok képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Szent István király szobránál. Az ünnepi megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.

Rencz Csaba