Szent Imre kultusza: lelki híd Lengyelországig

Szent Imre kultusza: lelki híd Lengyelországig
A lengyelországi Szentkereszthegy és Hegyközszentimre közötti “lelki híd” alapjait tették le vasárnap, amikor a hegyközi faluba érkezett az előbbi zarándokhelyen őrzött ereklyetartó megszentelt mása. A “hidat” Szent Imre kultusza jelenti.

Helyi hagyományőrző kurucok és szentjobbi huszárok díszőrsége, illetve az Igricek együttes korabeli dallamai fogadták vasárnap délben a hegyközszentimrei templomkertbe érkezőket, akik részt vettek azon az ünnepségen, melyen a helyi közösség átvette a Lengyelország leghíresebb kegyhelyéről, Szentkereszthegyről érkezett, az ott őrzött ereklye tartójának megszentelt mását. De mi is ez az ereklye? Mint az ünnepség későbbi szakaszában Nagy Géza, a magyarországi Szent László Vitézei Rend képviselője elmondta: Szent Imre herceg I. Boleszláw királynál, illetve annak feleségénél, Juditnál (aki nagynénje, Szent István húga volt) tett látogatásakor, egy vadászaton egy szarvas nyomába eredt, de mielőtt lenyilazta volna, annak agancsai között egy kereszt jelent meg. A herceg ezt égi jelnek vette, az adott helyen kolostort alapított (ez ma a búcsújáró hely), és ajándékként odahagyta a Szent Istvántól kapott ereklyét, Jézus keresztjének darabkáját, melyet azóta is ott őriznek, kettős keresztet formáló ereklyetartóban.

Megszentelt ereklyetartó

Hogyan került kapcsolatba a lengyel búcsújáróhely és Hegyközszentimre? A választ ugyancsak Nagy Géza adta meg: rendjük Kárpát-medence szerte részt vesz ünnepségeken, így jutottak el néhány éve Szentjobbra, ahol hallottak a szomszédos Hegyközszentimréről, melynek hírét aztán elvitték Szentkereszthegyre is. Ott a fentiekből adódóan erős Szent Imre-kultusz él, és megszületett a kapcsolatfelvétel ötlete, melynek első lépéseként Zygfryd Wiecha, a Szentkereszthegyi Kolostor szerzeteseinek priorja elkészíttette az ereklyetartó mását, az megszentelte hozzáérintve az ereklyéhez. Ezt hozta el a lengyelek megbízásából, dr.Molnár Imre, a budapesti külügyminisztérium főtanácsosa közreműködésével Nagy Géza vasárnap Hegyközszentimrére, ahol az ünnepség ökumenikus istentisztelettel folytatódott, melyen Kucharszki Zoltán tiszteletes beszédében a váratlan, ám nagybecsű ajándékot úgy értelmezte, mint a múltból érkező jelet a jelennek a jövő építésére, például a falu feletti dombon, az egykori monostor helyén hét éve megkezdett kápolna és zarándokhely időközben “megfáradt” építésének folytatására.

Történelmi örökség

Az ünnep fényét emelte, hogy 3 év után tartottak keresztelőt a templomban, majd dr.Nagy Miklós, Szalárd község helyi illetőségű polgármestere köszöntötte a vendégeket, a falu történelmében kiemelkedő jelentőségűnek nevezve a napot, amikortól lengyel barátokat tudhatnak maguk mellett. A továbbiakban Nagy Géza vetített képes előadással kiegészítve fejtette ki a fentebb már ismertetetteket, majd felolvasta Nowa Slupia város (melyhez Szentkereszthegy tartozik) elöljárója, Andrzej Gasior levelét, melyben egyebek mellett így fogalmaz: “A Szent Kereszt szimbolikája népeink közös keresztény örökségének részét képezi, mely Szent Imre személyén keresztül köt össze bennünket. (…) Meg vagyok győződve, hogy ez a kezdeményezés segít közelebb hozni egymáshoz testvéri viszonyt ápoló nemzeteinket, történelmi örökségünk együttes ápolása pedig ezt a kapcsolatot megőrzi az előttünk álló évezred során is.” Az ünnepségen jelen volt Biró Rozália RMDSZ-es szenátor, aki Szent Istvánnak a herceghez intézet intelmeiből idézett, a mások iránti szeretetet, elfogadást, odafordulást emelve ki. A megszentelt ajándékot Nagy Miklós és Biró Rozália vette át Nagy Gézától.

Koszorúzás

Az ünnepség a templomkertben, Szent Imre szobránál folytatódott, ahol Gellért Gyula ny.esperes, hagyományőrző vezérezredes értekezett röviden a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokról, párhuzamokról, majd a szobor (melyet 2005-ben avattak, szentkereszthegyi mását 2007-ben) megkoszorúzására került sor. A kánikulai melegben, az esemény zárásaként, a vendéglátók az iskola tornatermének hűvösében terített asztalokhoz várták az ünnepség minden résztvevőjét.

Rencz Csaba