Szent Ferenc lelkisége

Szent Ferenc lelkisége

Nagyvárad – Kedd délután a Bazilika
kápolnájában szokásos
összejövetelüket tartották a Ferences
Világi Rend nagyváradi csoportjának
tagjai. Az egybegyűlteknek András Etelka helyi
vezető beszélt a ferencesség
lényegéről és a ferences
lelkiségről.


Ismertette Assisi Szent Ferenc vázlatos
életrajzát, életének
főbb eseményeit, kiemelve azt, hogy
számára Isten olyan jelenlevő, aki
művein keresztül is megmutatja
fönségét és
jóságát. Ennek szellemében
a ferences imádság  Isten
kézzelfogható ajándékaihoz
kötődik: a természet csodáihoz,
leírt Igéjéhez, az
eucharisztiához és a szent liturgia
szövegeihez. Bár Ferenc nem ad
konkrét imamódszert, életén
keresztül nyilvánvaló, hogy a
ferences imádsághoz hozzátartozik
az idő csendes és hosszú
odaszentelése Istennek. A ferences
lelkiség fontos alappillérei a
fraternitás vagy testvéri élet, a
minorítás vagy “kicsiny-lét”
és a derű, mely a lelkiségben
élőket minden korban és helyzetben
jellemezte, hangzott el többek közt az
előadásban.

Ciucur Losonczi Antonius