Szent Erzsébet-napi búcsú a Posticumban

Szent Erzsébet-napi búcsú a Posticumban
Nagyvárad – A nagyváradi Posticum kápolnája védőszentjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek az ünnepe hagyományosan a ház egyik legfontosabb rendezvénye. Az ez évi búcsúra szombat délután került sor.

A kápolnát zsúfolásig megtöltő híveket Rácz László kapucinus rendi szerzetes, a Posticum szellemi vezetője köszöntötte, az est alaphangulát pedig Kobzos Kiss Tamás magyarországi előadóművész játéka teremtette meg, aki egy 1508 előtti karácsonyi éneket szólaltatott meg kobozon. Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt, a vallásos szertartást P. Alois Sági bécsi tisztelendő vezette.

Az igeliturgia keretében felszólaló Franz Küberl, az osztrák Caritas segélyszervezet vezetője elárulta: Árpád-házi Szent Erzsébet többek közt a pékek, a koldusok, a nehéz helyzetben levők és az eladósodtak védőszentje, a Caritas és Thüringia-Hessen tartomány patrónája. 1207-ben született Pozsony mellett, de 4 éves korában Wartburgba került, az akkori királyi házasítási politikának megfelelően. A thüringiai Hermann felesége kellett volna legyen, de mivel sokat betegeskedő vőlegénye meghalt, végül ennek fiatalabb testvéréhez, Lajoshoz ment férjhez, s ami ritkaságnak számított abban az időben, ráadásul még szerelmesek is voltak egymásba.

Példát mutat nekünk

Rövid élete során Erzsébet szakított a gazdagok azon szokásaival, hogy a nincstelenekkel nem kell törödni. Szegényeket ápolt és gondozott, ispotályt alapított, vigasztalta és bátorította az elesetteket. Mindent a feje tetejére állított, ami akkoriban trendinek számított, mert így szerette volna érzékeltetni, hogy Isten előtt mindnyájan egyformák vagyunk. Özvegyen, alig 24 évesen távozott a földi életből, a Vatikán pedig már négy évvel a halálát követően szentté avatta, mivel IX. Gergely pápa úgy itélte meg, hogy Erzsébet életvitele teljes mértékben megfelelt az evangélium szellemének.

Franz Küberl szerint Árpád-házi Szent Erzsébet példája több dologra tanít bennünket, éspedig: mindig úgy kell cselednünk, ahogyan elvárjuk, hogy mások is cselekedjenek velünk; nekünk is annyira irgalmasaknak kell lennünk, mint maga az Úristen, mert ez az emberbaráti szeretet lényege, valamint arra, hogy a képességeinket, adottságainkat és tehetségünket a szegények szolgálatába kell állítsunk.

A vallásos ceremóniát követően a Posticum egykori gyermek- és ifjúsági énekkarának a tagjai adtak amerikai gospel kórusművekből összeállított koncertet, majd szeretetvendégséggel zárult a búcsúünnepség.

Ciucur L. Antonius