Szeminárium magyar vállalkozóknak

Szeminárium magyar vállalkozóknak

Nagyvárad – Szerda délután a
Continental Szálloda egyik termében a
nagyváradi RMDSZ-szervezet szemináriumot
rendezett magyar üzletembereknek a helyi
költségvetésről és a
pályázati lehetőségekről.


A kis- és közepes
vállalkozások által
igénybevehető pályázati
lehetőségekről Pete Botond
szaktanácsadó értekezett.
Kifejtette: kétfajta 
támogatás áll az érintettek
rendelkezésére: hazai és
európai uniós (kohéziós
és strukturális alapok). Ez utóbbi
esetében az önrész
általában 40-60 százalékos
hozzájárulást jelent, azonban nem
szabad figyelmen kivül hagyni azt, hogy az
áruforgalmi adó soha sem tartozik a
vissza nem térítendő összegek
közé. Például amennyiben egy
üzletember 100 egységnyi
finanszírozást igényel, ehhez
még hozzá kell adni a 19
százalékos áfát, így
valójában 119 egységre vonatkozik
a 60 egységnyi vissza nem
térítendő segély.
Jelentős EU-s támogatások
pályázhatóak meg a
termelékenység-növekedést
 célzó Gazdasági
Versenyképesség Operatív
Program
keretében. Ennek öt
priorítási tengelye
 létezik, melyek az ökológiai
és innovatív termelési rendszerre;
a kutatásra és fejlesztésre, az
információs és
kommunikációs
technológiára, az
energiahatékonyságra és a
műszaki segélynyújtásra
vonatkoznak. Márciusban hirdették meg a
Regionális Operatív Program
keretében a 4-es tengely 1-es
beavatkozási területét, melynek
célszemélyei a vidéki és a
városi vállalkozók. Szintén
érdemes még odafigyelni a
Gazdasági Versenyképesség
Fejlesztési Operatív Program 1-és
és 4-es tengelyére, az Országos
Vidékfejlesztési Programra, valamint az
ifjú vállalkozók
külföldi tapasztalatcseréje
céljából indított
programra.

Számos
tenderkiírás

Biró Rozália
alpolgármester, váradi RMDSZ-elnök a
2009-es helyi költségvetés-tervezet
priorításait és tételeit
ismertette. Kiderült: a 676.736.990 lej
értékű büdzsé
saját jövedelmekből (228.062.000 lej),
forgóalapból (9.202.000 lej), vissza nem
térítendő
támogatásokból (40.198.330 lej),
központi forrásokból (283.506.860
lej), banki hitelekből (101.383.000 lej) és
önfinanszírozott
tevékenységekből
származó pénzalapokból
(14.384.800 lej) tevődik össze.
Huszár István, az
önkormányzati testület
költségvetési
szakbizottságának az elnöke arra
hívta fel a jelenlevő üzletemberek
figyelmét, hogy az idén
számos  tenderkiírásra
és versenytárgyalásra
 lehet számítani. Ilyen
például több utcának a
felújítása, az állatkert
bővítése, a strand
korszerűsítése, a vár nyolc
épületének a rendbetétele, az
ipari park létrehozása, a
parkolóházak és
mélygarázsok
építése, a
műemléképületek homlokzatainak
a rehabilitációja vagy a
tömbházak hőszigetelése. “A
kivitelezésben és
építkezésben jártas
vállalkozóknak, ha megfelelő
minőségű pályázati
anyagot állítanak össze, jó
esélyük van a sikerre”, fogalmazott a helyi
tanácsos.

Ciucur-Losonczi Antonius