Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme
Kapcza Mikolt a Luxemburgi Kúrián megnyert egy olyan pert, amely sok hazai polgárt érinthet. 60 szabadfoglalkozásút képviselt, akik pert indítottak.

Az Európai Jogi Bizottság, amelyet Kúriának fogok nevezni, az európai törvények értelmezésével foglalkozik – mondta az ügyvédnő. Nagyon fontos azt megérteni, az Európai Unió törvényei felülmúlják bármelyik Uniós ország belső törvényeit. Ha a Kúria megállapítja, hogy egy ország belső törvénye ellenkezik az európai joggal, akkor az EU jog, alkalmazást nyer. Az áprilisi tárgyalás eredményeképpen, a Kúria a személyes adatok védelmére vonatkozó direktívát értelmezett. A Kúria a romániai bíróság kérésére hozott ítéletet, ebben az irányba kell a törvényt értelmezni.

Személyes adatok

A személyes adatok az ember személyes életére, magánéletére vonatkoznak, mint például a név, lakáscím, kor, nem, az egészségi állapotra vonatkozó adatok, stb. Ebbe a kategóriába tartozik a jövedelmi adó, és az anyagi helyzet. Ebben a perben arról volt szó, a Kúria közölte, hogy ezek az adatok is védelem alá esnek. Csak a törvény által megengedett körülmények figyelembe vételével használhatók fel. A kisember számára a lényeges az, hogy a Kúria megállapította, a pénzügyi hatóság egy egyszerű protokollum alapján átadott személyi adatokat más állami hatóságnak, amelyek főleg szabad foglalkozásúak nevére vonatkoznak, ez törvénybe, ütközik. Azért, mert senkit arról nem értesítettek, és nem hozták tudomására azt, hogy ezeket az adatokat az egyik államhatóság a másik államhatóságnak átadta. Ennek következtében az egészségügy a kapott adatokat fel fogja használni arra, hogy visszamenőleg hozzájárulásokat állapítson meg ezeknek a személyeknek a kárára. Anyagilag megkárosított egyénekről van szó, akiket az állami hatalom tudtuk és belegyezésük nélkül megkárosított. Anélkül, hogy tudták volna, hogy ezek az adatok átkerültek. Több tízezer szabadfoglalkozású személyes adatait átadta a pénzügyi hatóság, amelyeket aztán feldolgozták, anélkül, hogy az illetőknek erről előzetes tudomásuk lett volna. Visszamenőleg megállapítottak hozzájárulásokat.

– Bűnüldözés esetében, ez hogyan nyilvánul meg?
– A bűnüldözés egy másik kategória. A személyes adatok védelme alól vannak bizonyos kivételek.
Amikor arról van szó, hogy valaki bűncselekményt követett el a társadalom, vagy személy ellen, ebben az esetben a törvény megengedi, ezeket az adatokat felhasználhassák. De ilyen esetekben sem lehet visszaélni a felhasználással. Ha a tárgyalás alatt az illetőről kiderül, hogy ártatlan, akkor neki jogorvoslati lehetősége van. Vannak bizonyos megkötések. Az európai irányelv 70 oldalon keresztül taglalja, melyek azok az esetek, amelyeket figyelembe kell venni, és melyek, azok a járható jogi keretek, melyek eredménye a polgár számára hasznos, az illetőnek garanciát biztosít, hogy nem élnek vissza ezekkel az adatokkal.

Személyeknek az állammal való kapcsolata

– Előfordul, hogy a tárgyalás során az adott személy nem szeretné, hogy bizonyos adatai nyilvánosságra kerüljenek, ilyenkor mi a teendő?
– Ez az irányelv értelmezés, nem a bűnügyekre vonatkozik, hanem a személynek az államhoz való kapcsolatáról szól.
Szabadfoglalkozású személyek a törvény értelmében bejelentik jövedelmüket, megállapítják az adót a jövedelem után, szorosan csak erre a célra lehet felhasználni. Ezt az adatot a pénzügy nem adhatja át egy másik hatóságnak. Nem adhatja át egy másik állami hatóságnak felhasználás céljából. Olyan személyekről van szó, akik az államhatalmat tisztelik, nem követtek el szabálysértést az állammal szemben. Az adatokat csak arra lehet felhasználni, amire az illető személy bejelentette.

– A gazdasági életben megtörténik az, hogy tájékozódnom kell a partneremről, információkat szerezzek a gazdasági ügylettel kapcsolatban.
– A kisember meg kell, értse egy demokratikus országban, mint amilyen Románia szeretne lenni, ő nem teljhatalom. Adót kell fizetni. Az állam a törvényes keretnek megfelelően állapítja meg. Ennek megvannak a maga kapui, és ha, a pénzügyi tényezők ezzel a hatalommal visszaélnek, akkor jogod van ezt megfellebbezni. Pereskedni az állammal, és meg lehet nyerni a pert. Ez a lényeg. A jogállamban az állami szervek nem tehetnek bármit az állampolgáraival. Ha a polgár úgy érzi, hogy megsértették jogaiban, bírósághoz fordulhat. Több évtizedes ügyvédi gyakorlatom meggyőzött arról, hogy a hatalom visszaél a „hatalmával”, öntudatlanul is. Az igazságszolgáltatás azért van, hogy ezeket orvosolni lehessen. Megjegyzendő, EU-s törvénykezés elsőbbséget élvez. Ezzel lehet élni.

Csomafáy Ferenc