Széleskörű összefogás egy hiánypótló, közösségépítő kollégium felépítéséért

Csíkszereda – Egy csíkszeredai hiánypótló, közösségépítő szerepet is betöltő kollégium megépítéséért fogtak össze és indítottak el egy felhívást – amely egyben szándéknyilatkozat is – a megyei és a helyi tanács, az egyház és a tanfelügyelőség képviselői, valamint közéleti szereplők, neves tudósok, kutatók, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium volt diákjai és bentlakói a csíkszeredai megyeházán április 5-én.

A megyei és a helyi tanács, valamint az egyház között 2009-ben elindult  együttműködés eredményeként megújul a száz éves Márton Áron Gimnázium műemléképülete Csíkszeredában, amely jelenleg a Segítő Mária Gimnáziumnak is otthont ad. E felújítás után már a jelenlegi szabványoknak megfelelően nem kaphat helyet az épületben a kollégium, amely közösségépítő, tehetséggondozó, személyiségfejlesztő szerepet is betöltött. Ezért a helyi és a megyei tanács, valamint az egyház további támogatók bevonásával folytatni szeretné együttműködését, és megépíteni egy új kollégium épületét. Ezt az elképzelést egy felhívás és szándéknyilatkozat aláírásával is nyomatékosították az érintettek április 5-én. Így a dokumentumot aláírta Hargita Megye Tanácsa részéről Borboly Csaba elnök és Petres Sándor alelnök, Antal Attila Csíkszereda alpolgármestere, Sárosi Béla helyi tanácsos, Lászlófy Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) örökös tiszteletbeli elnöke, a Márton Áron Gimnázium egykori iskolaigazgatója, Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő, Korodi Szabolcs építész és Darvas-Kozma József főesperes. A kollégium megépítésének kezdeményezői továbbá Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Fülöp Tünde, egykori bentlakó, jelenleg a göteborgi egyetem professzora, Korodi Attila parlamenti képviselő, Dr. Kristály Sándor, Románia kiemelkedő matematikusa, egyetemi docens, valamint Rafain Zoltán megyei tanácsos, a csíki közbirtokossági szövetség vezetője. Mint azt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a dokumentum aláírásakor elmondta, várják a további támogatók csatlakozását.

A felhívás és szándéknyilatkozat aláírói egyetértettek a kollégium megépítésének fontosságában, és lehetőségeik függvényében mindannyian támogatni szeretnék a terv megvalósulását.

Sárosi Béla a sajtótéjékoztatóval egybekötött tervismertető során a száz évvel ezelőtt történtekre emlékeztetett. Szerinte az akkori példaértékű összefogást kell megismételni a jelenben is, hogy felépülhessen a kollégium.

Borboly Csaba, a Márton Áron Gimnázium egykori végzőseként és bentlakójaként beszédében kiemelte, Székelyföldnek szüksége van ma is az elitképzésre, amely olyan intézményekben valósulhat meg, amely a tanórák utáni közösségépítést is biztosítja. Szerinte ide kell Székelyföldre gyökereztetni a fiatalokat, ebben fontos szerepet tölthet be a kollégium közösségépítő jellege.

Korodi Szabolcs ismertette a kollégium építésére vonatkozó eddigi terveket. Szerinte a Márton Áron és a Segítő Mária Gimnázium, valamint a Nagy István Művészeti Líceum számára elképzelt kollégium egy tágabb kulturális régiótervezés is egyben, amely az eddig történtek feltérképezésén alapul. Elképzelésük szerint a jelenlegi igényeknek egy 200-400 fős, 4000-6000 négyzetméteres kollégium felelne meg. Ezt 3,5-5 millió euróból lehetne megvalósítani. Az építész szerint a gimnázium udvara lenne a legmegfelelőbb helyszín a kollégium felépítésére, azonban erről még nem született döntés.

Lászlófy Pál István tapasztalataira alapozva elmondta, ez a kollégium sokat adna a térség magyar közösségének. Emlékeztetett, a gimnáziumhoz kötődő két nagy magyar püspök, Majláth Gusztáv Károly és Márton Áron is mennyire fontosnak tartotta a kollégium közösségépítő, nevelő szerepét.

Ferencz S. Alpár az infrastruktúra mellett a tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozta, és e téren támogatásáról biztosította az elképzelést.

Antal Attila, mint Csíkszereda oktatásért felelős alpolgármestere szerint a jelenlegi törvényes keretek mellett nagy kihívás egy ilyen kollégium megépítése és fenntartása mind infrastruktúra, mind tartalommal való feltöltés szempontjából. “Folytatjuk az eddig elkezdett folyamatot, partnerek vagyunk a megvalósításban” – mondta Antal.

Darvas-Kozma József az egyház támogatásáról biztosította a terv kivitelezését. Kiemelte, a kollégium erősíti az intézményt, neveléssel egészíti ki az oktatást. A főesperes ugyanakkor elmondta, amennyiben a gyakorlatban is visszakapja az egyház azt az épületét, amelyet jelenleg az erdészeti hivatal foglal el, ezt felajánlanák egy kollégium működtetésére.

Korodi Attila, Kristály Sándor és Fülöp Tünde levélben fejezte ki támogatását a kollégium felépítése kapcsán. Korodi szerint „meg kell keressük együtt azokat a forrásokat, legyenek ezek európai uniós vagy kormányzatiak, amelyekből ezt meg tudjuk oldani”.Rafain Zoltán üzenetét Petres Sándor tolmácsolta, mely szerint a közbirtokosságok is támogatni fogják a kezdeményezést. A közbirtokosságok az építkezéshez szükséges faanyag előteremtésében és a kollégium fenntartásában, valamint a bentlakó diákok taníttatásában is segítenének.

Petres Sándor szerint – aki számára a családi hagyomány továbbvitele szempontjából is fontos lenne a kollégium megépítése – hosszú úton indultak el, a jelenlegi esemény, a szándékuk kinyilvánítása az első lépés a megvalósítás felé. A megyei tanács alelnöke a további tervekkel kapcsolatban elmondta, a konkrét tervezési folyamattal Korodi Szabolcs foglalkozik, a megye, a város és a parlamenti képviselet pedig a lehetséges pénzügyi forrásokat igyekszik megszerezni.

Címkék: ,