Székelyhídon is lehet falugazdászhoz fordulni

Antal József falugazdász bemutatkozása a borászok találkozóján
Antal József falugazdász bemutatkozása a borászok találkozóján
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) égisze alatt Bihar megyében is beindult a falugazdász-szolgálat. Székelyhídon Antal József mérnök látja el ezt a feladatot.


Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere felkarolta a falugazdász-szolgálatot, irodahelyiséget biztosított, hogy ez az igen fontos, széles réteget érintő munka mihamarabb elkezdődjön. Antal József elmondta, hivatása kezdéseként a közelmúltban meghívást kapott egy Budapesten megtartott konferenciára, amelyen a Kárpát-medencében munkálkodó falugazdászok vettek részt. Az eseményen való részvétel jó alkalom volt a rendszer működésének átláthatósága szempontjából, ugyanakkor a kollégákkal való kapcsolatépítést is szolgálta. Elmondása szerint nagy lendülettel veti bele magát a munkába, hisz végre olyan feladattal bízták meg, ami közel áll hozzá, ugyanis a gazdálkodás gyermekkora óta végigkísérte a mindennapjait.

Érolasziban született a most 32 éves fiatalember, a családja mindig is foglalkozott mezőgazdasággal, állattartással. Jelenleg sem adta fel ebbéli ténykedését, a gyümölcstermesztés, az oltványok előállítása, a különböző metszési technikák foglalkoztatják a leginkább. Édesapja nyomdokait követve erdészmérnöki diplomát szerzett. Később a mesteri képzést is elvégezte. Bármennyire is próbálkozott, eddig nem sikerült képesítésének megfelelő munkát találnia, ezért egyből igent mondott, amikor felkérték falugazdásznak.

Feladatok

Feladatai között szerepel a térségben élő gazdákkal való kapcsolattartás, információk átadása, tanácsokkal szolgálni a pályázati lehetőségekről, illetve azok elnyerésének a feltételeiről. Segíteni fog a sikeres pályázatokhoz szükséges dosszié összeállításában is. Továbbá feladata a gazdák részéről érkező észrevételeket, az általuk megfogalmazott elvárásokat a megfelelő intézmények felé továbbítani. Nyilvántartást készít a gazdaságokról, felméri az azokban rejlő lehetőségeket a továbblépés, a fejlesztés szempontjából. Céljuk a gazdákkal való élő kapcsolattartás, ennek érdekében havi rendszerességgel találkozókat szerveznek. Emellett egy szakfolyóirat beindítása is folyamatban van.