Székelyföldi árvízkárosultaknak segítenek a magyar gyáriparosok

A Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége (MGYOSZ)
húszezer euróval és húsz tonna
cementtel járult hozzá a
székelyföldi árvízi károk
enyhítéséhez. A legnagyobb
magyarországi munkaadói szervezet tagjai
által felajánlott adományokat
személyesen adta át az MGYOSZ elnöke,
Futó Péter Erdély két
leginkább rászoruló
községe, Bölön és
Csíksomlyó árvízkárosult
közösségeinek 2010. augusztus
25–26-i körútjuk alkalmával.


Az erdélyi
segítségnyújtást
lehetővé tevő, határokon
átívelő
együttműködésről
Tőkés László
EP-alelnökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnökével
kötött megállapodást a MGYOSZ.
Így augusztus 25-én és
26-án Tőkés Lászlóval
a magyarországi küldöttség
bejárta az árvíz sújtotta
területeket; majd az erdélyi
tartózkodás másnapján,
sajtótájékoztatóval
egybekötött
adományátadás keretében
került sor a felajánlások
átruházására.

Az Európai Parlament
alelnöke szerint ilyen helyzetekben kell
igazán megmutatkoznia Európa sokat
hangoztatott egységének. „Ha az
egyesült Európához nem társul
a szolidaritás, az
embertestvériség, a keresztény
értékek szelleme, akkor Európa
megfő a maga levében, és legfeljebb
protokolláris szinten valósíthatja
meg az egységet” – jelentette ki
Tőkés László. Az EMNT
elnöke felhívta a figyelmet, hogy a tavaszi
magyarországi
árvízkárosultakért az igazi
ökuménia szellemében fogott
össze több erdélyi szervezet. A
„Most rajtunk a sor!” című
segélyakcióban részt vett az EMNT,
a Magyar Ifjúsági Tanács, az
Erdélyi Magyar Ifjak, a Gondviselés
Segélyszervezet, valamint később
csatlakozott hozzájuk a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány, az Ugron
Alapítvány, a Merkúr –
Szuper üzletlánc, illetve az Udvarhelyi
Hiradó-Vásárhelyi
Hírlap-Csíki
Hírlap-Gyergyói Hírlap
médiacsoport is, folytatván az
erdélyi magyar történelmi
egyházak Trianon utáni
nemzetszolgáló gyakorlatát.
„Most magyarországi testvéreink
siettek a székelyföldiek
segítségére, és ez
így természetes: az érdekek
fölött az értékek kötnek
össze bennünket” –
hangsúlyozta Tőkés
László. Szilágyi Zsolt
EMNT-alelnök
, az erdélyi
képviselő brüsszeli
kabinetfőnöke hozzátette: az
árvízkárok
enyhítésére szolgáló
európai alaphoz való mihamarabbi
hozzáférést szorgalmazzák
Románia számára is a
jövő héten kezdődő
európai parlamenti ülésszakon,
és reményét fejezte ki, hogy az
európai alapokból
Székelyföldre is megfelelő
mértékben jut majd.

A MGYOSZ tagjai még 2010
májusában, a Kárpát-medence
térségére lecsapó heves
esőzések és viharok idején
fogtak össze az
árvízkárosultak
megsegítése érdekében. Az
adományok egy részét augusztus
26-án, az ünnepélyes
átadás keretében
aláírt dokumentumok
értelmében két erdélyi
település, Bölön és
Csíksomlyó
árvízkárosult
közösségeinek képviselői
vehették át Futó
Pétertől, az MGYOSZ
elnökétől.

 „Legutóbbi
találkozásunkkor Tőkés
László bemutatta az
árvízkárosult erdélyi
települések helyzetét, és
ennek hatására úgy
döntöttünk, hogy az
árvízkárok
enyhítéséért
gyűjtött adományok egy
részét, egészen pontosan
húszezer eurót, valamint húsz
tonna cementet Bölön és
Csíksomlyó
újjáépítésére
ajánljuk fel” – mondta Futó
Péter, az MGYOSZ elnöke, a BUSINESSEUROPE
alelnöke.

„Az erdélyi árvizekről itthon
csak kevesebbet hallhattunk, holott a
háromszéki Bölönben
bekövetkezett többrendbeli
árvíz halálos áldozatot is
követelt, miközben 95 házat és
mintegy 300 háztájat öntött el,
jelentős anyagi károkat okozva ezzel a
településnek; nem beszélve a
középítményeket ért
nagymértékű
rongálódásokról.
Csíksomlyón és a szomszédos
falvakban pedig összesen 30 házat és
közel 100 háztájat érintett
az özönvíz. Tisztában vagyok
vele, hogy felajánlásunk csak a
károk töredékét képes
enyhíteni, ám bízom benne, hogy
ezzel is felhívjuk az erdélyi és a
hazai vállalatok figyelmét az
árvízkárosultak
megsegítésének
jelentőségére, és hogy
ezáltal is hozzájárulhatunk a
települések
újjáépítéséhez.”

Az árvíz kárvallottjainak
szánt anyagi támogatást az MGYOSZ
továbbra is a 10103173-47173500-03000002
számlaszámra várja.


A Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége 1902-ben
alakult. A versenyszféra több mint
60%-át képviseli mind a befektetett
tőke, mind a forgalom és a
munkavállalók számát
tekintve. 15 megyei-regionális és 51
szakmai szövetséget
tömörít. Az MGYOSZ 2005 óta a
legnagyobb európai munkaadói szervezet, a
BUSINESSEUROPE tagja, s szintén 2005-től
önálló brüsszeli
irodával rendelkezik.
BUSINESSEUROPE

Az 1958-ban alakult BUSINESSEUROPE –
korábban UNICE – Európa
legbefolyásosabb munkaadói
érdekképviseleti szervezeteként 34
ország 40 munkaadói
szövetségeit tömöríti,
és 25 multinacionális vállalat is
közvetlen tagja. A BUSINESSEUROPE 20 millió
kis-, közép- és
nagyvállalatot képvisel, amelyek
összesen 106 millió embernek adnak
munkát az Unióban.