Székely Kapuk-Zöld Kapuk

Székely Kapuk-Zöld Kapuk
A 2016–2017-es tanévben a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola tanulóiból egy 14 fős csapat egy nemzetközi versenyre jelentkezett, amelyet az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány és az Európai „Sternsinger” szervezet hirdetett meg.

Ez a projekt már évek óta létezik, és célja a résztvevő diákok, pedagógusok és iskolák közösségi kultúrával, öngondoskodással és környezeti neveléssel kapcsolatos élményszerű együttműködésének elősegítése, iskolás osztályok öntevékeny szponzori hálózatépítésének elősegítése, humanitárius és környezettudatos társadalmi kezdeményezések erősítése, felkészülés az előttünk álló évek kihívásaira, az ökológiai, a gazdasági, a társadalmi és kulturális tennivalók feltárásával és az aktív, kreatív, közösségi cselekvés lehetőségeinek tudatosításával.

E nemes célok elérését kreativ munkával próbálják a diákokkal megismertetni. A projektnek több szakasza van.

Vándorkiállítás: Hat tablós kiállítási anyagot készítettünk „Öngondoskodó család” témában.

A hat tablónak a következői témái vannak:
A családi közösség és az ökológiai válság kölcsönhatása
A család, mint zöldellő közösség: A közösségi kapcsolatok megújulása és tavaszi felzöldülése.
A családban egymásnak ajándékozott zöld idő: alkotás és pihenés zöld formái.
Családbarát élelmezés és ruházkodás a zöld életvitel és öngondoskodás jegyében.
Zöld háztartás: csökkenthető rezsi-kiadások.
Zöldellő szövetkezések: Családok a családokért – határokon átívelő összefogás.

A kiállítási anyagot legalább 5 helyen, vándorkiállításként kell kiállítani és a megnyitón egy rövid műsorral fűszerezni.
A tablókat a gyerekek csoportmunkába megrajzolták, kiszínezték. Igyekeztek a tabló címének megfelelő tartalmat kifejezni a rajzaikon.

Már sokszor és sok helyen mutattuk be:
a felsős diákok közössége előtt, a tantestület előtt a félévzáró gyűlésen,
a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Báthory Alapítvány és a Megyei Tanfelügyelőség rendezésében megtartott országos népdaléneklési verseny megyei szakaszán,
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az erdélyi népdalszövetség és a megyei Tanügyi Tanfelügyelőség rendezésében megtartott országos verseny megyei szakaszán,
az Erdélyi Magyar Közművelődés Egyesületének szilágysomlyói székhelyén.

Március 5-ig még számos helyen állítjuk ki 24 órára különböző közintézményekbe.

Ahol lehetőség van a vándorkiállítás megnyitóján bemutatjuk az előadásunkat is amely népdalok és versek egyvelegéből áll. A Szederinda 4 tagjai akik a projekt tagjai is, citera játékkal emelik az előadás színvonalát. Mivel a család és a környezet volt a téma, az első elbeszélő költemény, amit a diákok elmondanak Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Családi kör. A népdalokat a Petőfi program ösztöndíjasaként a Szilágysomlyói Római Katolikus Plébánián tevékenykedő Garamvölgyi Anett kíséri, aki citerán és kobzon játszik.

Minden eseményt Kiállítási naplóba kell rögzítenünk és képekkel illusztrálva beadni a projekt kiíró szervezetnek. A vándorkiállítás rövidesen más helyeken is megjelenik, figyelemfelhívásként a család és a környezetünk válságára.
A gyerekek lelkesedése reméljük felhívja a figyelmet a környezetünk jelen problémáira és ők felnőttként már tudatos környezetvédők lesznek.

Vida Anna projektvezető, az iskola igazgatója