Szeghalmy-harangot szenteltek Olasziban

Szeghalmy-harangot szenteltek Olasziban
Nagyvárad- 2015. szeptember 27-én olyan ünnepi esemény zajlott a várad-olaszi református egyházközségben, mely talán egyszer fordul elő egy ember életében: egy új nagyharangot szenteltek a templom udvarán, amit Szeghalmy Bálint építészmérnökről, az egyház jótevőjéről neveztek el.

A várad-olaszi református templom udvarára kihelyezett, virágkoszorúval feldíszített, a tartozékával együtt 2 ezer kilogrammos impozáns harangot az ünnepség kezdetén hivatalos formában Stretea András főgondnok vette át az eklézsia nevében a székelyudvarhelyi Lázár Imre vállalkozótól, harangöntő mestertől, majd először Csűry István királyhágómelléki református püspök áldotta meg az Isten dicsőségére öntött harangot, hogy szolgálja az Urat és a gyülekezetet, hangjával hívjon mindenkit reménységben, örömben, szeretetben, és ugyanakkor reménytelenségben, fájdalomban és bánatban egyaránt.
A jelenlevő lelkipásztorok hasonló cselekedete után az ünneplő tömeg immár az új nagyharang felvételről szóló hangjára vonult be az istenházába, ahol a szószékről Csűry István hirdette az Úr megtartó és örök érvényű üzenetét a Királyok 1. könyve 19. fejezetének 11-től 13-ig terjedő versei alapján, párhuzamot vonva az ebben a bibliai igerészben leírtak és napjaink állapota között. Hangsúlyozta: Isten csendesen megszólít egy olyan zajos, csúf és durvaságokra képes világot, melyet rajtunk keresztül akar megszelídíteni, hogy ezáltal jobb és szebb legyen a sorsunk. Úgy fogalmazott: oda kell tehát figyelni a harangok hívogató hangjaira, hogy alázatos lélekkel felnőve ehhez a feladathoz, a templomban meghallhassuk Isten szelíd hangját.

Istennek lefoglalva

Meleg Vilmos színművész szavalata után (Páskándi Géza Harangok dala című költeménye hangzott el, melyet a Kormorán együttes zenésített meg), Veres-Kovács Attila parókus lelkipásztor üdvözölte a megjelenteket. Arra hívta fel a figyelmet: az új harang a harmadik legnagyobb Váradon, csupán a várad-újvárosi református templom 36 mázsás Kóla-harangja és a római katolikus Székesegyház 2860 kilogrammos harangja áll előbbre a sorban. Megjegyezte: még a református szóhasználatban is harangszentelésnek nevezett ünnepség nagy eseménynek számít. A liturgikus könyvek is így őrizték meg ezt, a tartalma pedig tulajdonképpen a megáldás, mely által az Isten céljaira fenntartott, illetve lefoglalt harang alkalmas eszközzé válik arra, hogy istentiszteletre hívja az atyafiakat. Amennyiben kisebb méretű, általában a felszentelést követő istentisztelet közben húzzák fel a toronyba, azonban ennek a harangnak a súlya, illetve a körülmények jelen esetben ezt nem tették lehetővé, ezért ez szerdán délelőtt fog megtörténni. A harang tehát ekkor fog felköltözni a lakhelyére, hiszen egy toronynak lelke van, és lakik a toronyban, hitünk szerint a különböző alkalmakhoz rendelten hív, sirat, oszlat vagy űzi a gonoszt. Ugyanakkor a hagyományok értelmében neve is van, és a várad-olaszi templom új nagyharangja Szeghalmy Bálint építészmérnökről, jótevőről (1889-1963) lett elnevezve, aki nem feledve el azt, hogy honnan indult el, végrendeletében az egyházközségre hagyta örökül a Görög-oldalban lévő kéthektáros gyümölcsösét, melyet a múlt rendszer kisajátított. A kilencvenes évek végén azonban ezt sikerült visszaszerezni, és a későbbi értékesítéséből befolyt jelentős összeg az egyéb adományok mellett lehetővé tette a harangöntést.
Tőkés László lelkipásztor, volt püspök, európai parlamenti képviselő történelmi visszatekintést magába foglaló felszólalásában felidézte, hogy a 20. században a gyűlölet, a gonoszság és a vérvágy két háborút is zúdított a világra. Harangokat rekviráltak fegyverkészítés készítés céljából (így az olaszi templom egyik harangját is elvitték), azonban a béke fejedelme, a történelem és az élet Ura az elnémult harangokat mindig újra meg akarja szólaltatni, hogy megkonduló érchangjukkal Isten dicsőségét hirdessék, az örömhírt, a remény és a szabadítás győzelmét a pusztulás és a halál felett.

Hazahívó kis harangok

A szovátai testvérgyülekezet üzenetét Baczoni Sándor lelkész tolmácsolta, majd mielőtt az egyházfő megáldotta volna az úrasztala körül elhelyezett hazahívó kis harangokat, illetve a templom új hangosító berendezését (utóbbiért Csonka Lászlónak és munkatársainak járt köszönet), Veres-Kovács Attila egy-egy példányt adott át az emlékharangokból különböző személyiségeknek, intézmények képviselőinek. A rendezvény méltóságát emelték a kórus énekei (vezényelt Kiss Huba Ernő kántor), illetve a Kiss Tünde által felkészített gyermekek közreműködése.

Ciucur Losonczi Antonius