Szebb várost

Szebb várost
A hazai politikai életben Kolozsvár sajátos helyzetben van. Az ország egyetlen olyan figyelemre méltó városa, melynek polgármestere az ellenzékbe került legnagyobb párt vezetője. A hatalmon levő pártok helyi képviselői minden akadályoztatás nélkül olyan gondolatokat fogalmazhatnak meg, melyekkel az ellenzékbe került, egyébként ügyesen felépített politikai alakulat presztízsét, megbecsülését ronthatják, degradálhatják.

 

Emil Boc a július 17.-én tartott sajtótájékoztatón bírálta a közvetlen közbeszerzést meghatározó, júliustól érvénybe levő kormányrendeletet, melyből szerinte hiányzik az áttekinthetőség. A kormányrendelet értelmében júliustól a termékek és szolgáltatások esetében 15.000 euróról 30 ezer euróra, a munkálatok esetében 15.000 euróról 100 ezer euróra emelkedik a közvetlen közbeszerzési eljárások küszöbe. Csak ezen értékek fölötti összegnél kell versenytárgyalást tartani.

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal 2013. augusztus 1.-től a honlapján, az országban első alkalommal, feltünteti azokat a felhívásokat, melyek a munkálatokra, és a termékekre vonatkoznak. Megszabják a jelentkezési határidőt. 30 ezer euróig érő közvetlen beszerzésre három napig, 100.000 euróig terjedőkre pedig hét napig lehet jelentkezni. Ezek után kiválasztják azt a jogi személyt, akinek a legkisebb az árajánlata. (Ami nem jelenti azt, hogy az a legjobb!)

Ezáltal azt szeretné elérni, hogy a közpénzek, elköltésének áttekinthetőségét biztosítsa.

A másik téma, amit ismertetetett, a Városháza által tervezett és megvalósítandó virágárus bódék elhelyezése két helyen, a Béke téren, a Diákművelődési Ház klinikák felőli oldalán, valamint a volt Petőfi Sándor utcában, a Házsongárdi temető bejárata előtt.

Az elképzelés az, hogy városrendezési és esztétikai szempontból megfelelő építmények működjenek, egységes, civilizált képet mutassanak a város lakóinak és a turistáknak.

Ha ez az akció sikeres lesz a város központjában, akkor más negyedekben is alkalmazni fogják.

Újságírói kérdésekre reagálva, kénytelen volt válaszolni az őt ért politikai vádakra is. Ekkor lehetősége volt azokat kritizálni, akik csak benne és pártjában látják a le nem küzdött hibákat.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,