SZDSZ: a hívatlan vendég?

Nem csak az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) adtak hangot ellenérzésüknek nyílt levélben a magyarországi Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) hétvégi, erdélyi látogatásával kapcsolatban. Értesüléseink szerint a MIÉRT-et is kényelmetlen helyzetbe hozta az SZDSZ, amikor bejelentkezett a tusnádfürdői EU-táborba. Hogy miért, arról Kovács Péter ügyvezető alelnöktől kértünk magyarázatot.

Lapunknak nyilatkozva az ifjúsági ügyekkel megbízott Kovács Péter kifejtette: az EU-tábor szervezőinek soha nem állt szándékában magyarországi pártokat, és különösen magyarországi vezető politikusokat meghívni a rendezvényre. Az SZDSZ bejelentkezésére ezért válaszolták azt, hogy a jóval korábban megállapított hivatalos program módosítására nincs lehetőség. A MIÉRT azonban megragadta a szabaddemokrata küldöttség látogatása jelentette alkalmat arra, hogy az EU-tábor társszervezőivel, a Sapientia EMTE képviselőivel tárgyalóasztalhoz ültesse annak a magyarországi pártnak a vezetőit, akik mindeddig meglehetősen tartózkodóan viselkedtek az erdélyi magyar tudományegyetem támogatásával kapcsolatban. A MIÉRT úgy véli, ha az SZDSZ valóban át akarja gondolni a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáját, mindenekelőtt a Sapientia magyar állami finanszírozásával kapcsolatos álláspontján kellene változtatnia.

Az RMDSZ-tájékoztató szerint a Dávid Lászlóval, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával és Tonk Mártonnal, a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánjával sorra került tanácskozást követően Fodor Gábor SZDSZ-elnök úgy nyilatkozott: „Új helyzet van, új helyzetbe került az SZDSZ is, át kell gondolnunk a kapcsolatokat, az Erdélyt érintő kérdéseket”. A felek egyetértettek abban, hogy nemzetpolitikai szempontból az erdélyi magyar oktatás kérdésköre kulcsfontosságú: „A Sapientiát erősíteni kell”, közölte az SZDSZ elnöke.A találkozón résztvevő Korodi Attila miniszter, a MIÉRT alelnöke felhívta a magyarországi küldöttség figyelmét: „Modernizációs igény van Erdélyben is, többek között ezért van az EU tábor szervezői között idén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, intézmény mely a szakmaiságot kívánja biztosítani”, – szakmaiság mely egyébként a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) egyik alapelve. „Kérdés: hogyan tud az SZDSZ a Sapientiának segíteni?” – folytatta Korodi, kiemelve, hogy a rendszer működése elsődleges, nem pedig a politikai hovatartozás.”

Az SZDSZ-küldöttség találkozott Markó Béla szövetségi elnökkel is, aki a megbeszélést követően a sajtónak kijelentette: az RMDSZ és az SZDSZ közötti együttműködés példaértékű, a két szervezetnek ugyanis a kezdetektől fogva közeli a kapcsolata, és annak ellenére, hogy véleménykülönbségek is voltak közöttünk jelentős problémák megítélésében, a viszony mégsem a konfrontáción, hanem az együttműködésen alapult.

Fodor Gábor kifejtette: az SZDSZ arra törekszik, hogy az összes magyarországi párttal és a határon túli magyar szervezettel párbeszédet folytasson annak érdekében, hogy a magyarországi politika, de a magyar nemzetpolitika viszonylatában is megtalálják a közös pontokat. Mint mondta, az SZDSZ immár más hangsúlyokkal kívánja megjeleníteni a párt politikáját a határon túli magyar közösségek vonatkozásában is. Rámutatott: a liberális nemzetfogalom befogadó, a liberálisok felelősséget éreznek mindazok iránt, akik határon túl magyarnak vallják magukat, ott mind az egyén, mind a közösség számára az autonómia jelenti a legjobb megoldást.

(Forrás: Szabadság)