Százharminc fiatal a KRISZ-táborban

Százharminc fiatal a KRISZ-táborban

A hadadi Dégenfeld Református Egyházi,
Oktatási és Művelődési
Központ ad ottont a Nagykárolyi
Református Egyházmegye által
szervezett KRISZ–tábornak. A táborban
lekonfirmált fiatlok vehetnek részt.


A Nagykárolyi Református
Egyházmegye
minden év nyarán
megszervezi a konfirmált ifjak
részére a nyári tábort, a
helyszín idén is a hadadi
Dégenfeld Központ. A szervezők ebben
az évben 130 személyt tudtak fogadni. Ez
az elmúlt évek legnagyobb
létszámú tábora, sajnos
nagyon sok jelentkezőt nem lehetett fogadni,
mert  túljelentkezés volt –
tájékoztatta lapunkat
Kurta-Tőtős Szabolcs. Nt. Nagy Sándor
esperes nyitotta meg a tábort egy
áhitattal, az igehirdető
megköszönte Istennek, hogy ilyen
vágyódást adott a fiatalok
szívébe, hogy a sokat kárhoztatott
ifjúság ennyire vágyódik a
református táborba. Áldást
kért és kívánt az ifjak
táborban eltöltött idejére,
és hivatalosan megnyitotta a tábort. Az
ünnepi megnyitót követően
ismertették a tábor
szabályzatát, bemutatkoztak a
csoportvezető lelkészek, teológusok,
tanárok és megtörtént a
csoportok beosztása.


Jó hangulatban telt az első este,
megismerkedhettek egymással azok, akik
először vesznek részt a
táborban és mindazok, akik már
évek óta jelen vannak, és
már veteránnak számítanak.

Programok


A szombatig tartó táborban a fiatalok
áhitaton és bibliaórákon
vesznek részt, minden nap előadást
hallgathatnak meg: kedden a Jehova
tanúiról, szerdán a Hit
Gyülekezetéről, szerdán a
sátánizmusról, pénteken a
szcientológia tanáról, szombaton
pedig a mormon hitről. Minden este
vetélkedőket szerveznek, pénteken
tábortűz mellett búcsúznak
el, szombaton délután ér
véget a tábor. A Nagykárolyi
Református Egyházmegye 130 fiataljaival a
táborban az alábbi lelkészek
foglalkoznak: Nagy Róbert magyarcsaholyi
lelkész, Zsákai Norbert
segédlelkész, Kurta-Tőtös
Beáta lelkész-igazgató,
Kurta-Tőtös Szabolcs dobrai lelkész,
Tolnay István nagykárolyi lelkész,
Tolnay Adrienn tanárnő, Egyed Ildikó
teológus, Erdőss Csaba
érendrédi lelkész, Tatár
János hadadnádasdi lelkész, Tolnay
János teológus, Balogh Enikő
kismajtényi lelkész, Pakulár
István tasnádi lelkész és
Barabás Attila
tasnádszántói lelkész.