Százéves nénit köszöntöttek

Százéves nénit köszöntöttek
Nagyvárad- A missziós vasárnapon egy százéves nénit, Markucz Ilonát köszöntötték a Székesegyházban délelőtt zajlott szentmise végén. Fodor József általános helynök mondott szentbeszédet.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Mons. Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: az egyházi év folyamán több vasárnapnak úgymond különleges színezete van. Fekete vasárnap előrevetíti a Krisztus szenvedéseivel való együttérzés komolyságát, virágvasárnap Krisztus örök dicsősége villan fel, amikor lelki szemeinkkel felidézzük jeruzsálemi királyi bevonulását. Húsvétkor a győztes Krisztus, pünkösdkor pedig a Szentlélek tüzének ünnepét üljük. Missziós vasárnapon képzeletben Galilea falvaiban és településein járunk, követjük az isteni üdvözítőt, bekapcsolódunk az első misszióba, melyet maga Istennek a fia végzett, elindította az egyháznak később az öt világrészen zajló hódító hadjáratát.

Homíliájában a vikárius ezután felelevenítette, hogy a nagyváradi egyházmegyében élt egy idős pap, Drozdovszki Géza néhai tótteleki, majd köröstarjáni plébános, aki Váradon folytatta teológiai tanulmányait, s ezzel egy időben a missziós tevékenységek egyik intézője volt, tartotta a kapcsolatot a távoli missziós telepekkel, később pedig egy kiállítást is szervezett az összegyűjtött levelekből, fényképekből, újságcikkekből.

Nyolc dédunoka

A szentmise után egy nem mindennapi eseménynek lehettek tanúi a jelenlevők: Exc. Böcskei László megyés püspök, a székesegyházi plébánia és a saját nevében is Mons. Fodor József felköszöntötte az október 15-én 100. életévét betöltött Markucz Ilona nénit. (A főoltár elé kihelyezett, száz szál fehér rózsát tartalmazó virágcsokor is ezt jelezte). Az idős hölgy ugyan Élesden született, de 1940 óta Váradon él. Három gyermekkel, hat unokával és nyolc dédunokával áldotta őt meg az isteni gondviselés, illetve él még az öccse is, Novák László, aki 96 esztendős.

Ciucur Losonczi Antonius